Hjertesygdomme Forskning på Regionshospitalet Viborg fortalte om studiets resultater – og hver især fik forsøgspatienterne at vide, om de havde fået aktiv medicin eller kalktabletter som led i forsøget.

19-12-2017

Foto: Susanne M. Overgaard, Hospitalsenhed Midt

75 patienter fra Regionshospitalet Viborgs forskningsklinik for hjertesygdomme har siden 2011/2012 deltaget i et internationalt forskningsprojekt, som har undersøgt, om det er muligt at forebygge blodpropper ved at øge ”det herlige kolesterol” i blodet (HDL) med medicin. HDL transporterer fedt fra blodkarrene til leveren, hvor fedtet udskilles, og projektets ide var med andre ord at forsøge at ”booste” kroppens evne til at skille sig af med det livsfarlige fedt.

Projektet er nu afsluttet, og resultaterne er publiceret i det lægevidenskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine. Forleden satte hjerteforskerne i Viborg punktum for deres del af projektet med et informationsmøde for forsøgspatienterne og deres pårørende. På mødet fortalte hjerteforskerne dem om projektets resultater – og hver især fik de at vide, om de havde fået aktiv medicin eller placebo (kalktabletter) i projektperioden.

Ib Christian Klausen og Berit Storgaard Hedegaard forklarer mekanismerne i det afprøvede lægemiddel. Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Medicinsk øget HDL forebygger ikke blodpropper

Forskningsprojektet, som gik under navnet HPS3 Reveal, var et multicenterstudie med 30.000 kolesterolpatienter fra hele verden. En række danske hjerteforskningsklinikker har deltaget – fra Hospitalsenhed Midt også Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.
Alle forsøgspatienterne var grundlæggende i behandling med statiner for at sænke fedtindholdet i blodet. Herudover fik de efter lodtrækning enten placebo eller lægemidlet Anacetrapib, som primært var udviklet til at øge ”det herlige kolesterol” (HDL), men som også bidrog til at sænke niveauet af ”det lede kolesterol” (LDL).

De forsøgspatienter, der fik Anacetrapib, opnåede et markant højere niveau af HDL. Men til forskernes overraskelse resulterede dette ikke i færre hjerte-kartilfælde. Derimod fik forsøgspatienterne lidt færre hjerte-kartilfælde som følge af, at lægemidlet samtidig virkede ved at sænke niveauet af LDL.

- På forhånd var der store forventninger til Anacetrapib. Men det har tilsyneladende ingen forebyggende effekt at øge HDL med medicin. Isoleret set er det selvfølgelig et skuffende resultat af det store forskningsprojekt, men så er vi blevet så kloge. Vi skylder forsøgspatienterne stor tak for, at de har hjulpet os med at komme til den erkendelse, siger overlæge, dr.med. Ib Christian Klausen, Hjertesygdomme Forskning på Regionshospitalet Viborg.
Han tilføjer, at også en række ”søsterpræparater” til Anacetrapib har vist samme resultat.

Livsstilen er vejen frem

Hjertelægernes bedste anbefaling til kolesterolpatienten er derfor fortsat en livsstil, der arbejder for sagen med masser af motion; kost med de rigtige fedtsyrer; et alkoholforbrug, der ligger inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede grænser – og nul tobak. Altså et hjerteligt KRAM.

- Vi skal måske i højere grad se HDL som en vigtig markør for patientens livsstil – og i mindre grad som en egentlig ”medspiller” i behandlingen af forhøjet kolesterol i blodet, siger Ib Christian Klausen.

I alt 45 forsøgspatienter mødte op til det afsluttende informationsmøde. Med deres pårørende nåede deltagerantallet op på 74. Ledende projektsygeplejerske Berit Storgaard Hedegaard roste patienterne for deres tillid, åbenhed og trofasthed gennem den lange projektperiode. Og patienterne kvitterede med stor spørgelyst og applaus for god behandling.