19-08-2017

Viborg Stifts Folkeblad bragte lørdag den 19. august en artikel med overskriften: 'Kollega frikender overlæge'. Artiklen citerer denne kollega for, "at der ikke er noget at komme efter". Dette er desværre ikke korrekt. Der er fundet fem tilfælde af kræft, og det er endnu ikke undersøgt, om der er sket fejl i disse kvinders forløb.

Regionshospitalet Viborg har ikke vurderet, om de fem kræfttilfælde, der er fundet på nuværende tidspunkt, kunne være opdaget tidligere - altså om der er sket fejl, eller retningslinjer ikke er overholdt. Hospitalet anmelder alle fem forløb til Patienterstatningen, der undersøger og afgør, om der kan være sket fejl.

Kollegaen, der angiveligt udtaler sig, er en af flere læger, der er ansat til at lave klinisk mammografi på kvinder fra sikkerhedstjekket. De 450 kliniske mammografier er gennemført for kvinder, efter at de er blevet undersøgt ved sikkerhedstjek og henvist videre til yderligere undersøgelser. Hospitalet undersøger fortsat kvinder hver dag, og der er flere røntgenlæger, der varetager denne opgave.

Den kollega, der udtaler sig, har derfor kun undersøgt en del af de 450 kvinder, og lægen foretager kun første led i den kliniske mammografi. Hvis der ved undersøgelsen bliver taget en vævsprøve, analyseres denne efterfølgende, og først der bliver en eventuel kræftdiagnose kendt. Den overlæge, der udtaler sig i artiklen, medvirker ikke ved vævsprøverne og kender ikke svarene på alle disse.

Artiklen beskriver også, at hospitalet har fritstillet og afskediget den overlæge, hvis undersøgelser er mistænkt for ikke altid at overholde gældende retningslinjer. Dette er ikke korrekt. Overlægen havde opsagt sin stilling, inden mistanken blev rejst og fratrådte derfor med udgangen af juli. Sagen har således ikke haft ansættelsesretlige konsekvenser for ham.

Læs mere om mistanken om fejl