Fem timer efter operationen er patienten klar til at tage hjem. Det kan lade sig gøre i et optimeret behandlingsforløb med skånsom kirurgi, optimeret smerte- og kvalmebehandling – og god information til både patient og det involverede personale.

18-05-2017

"I gamle dage" måtte kvinder tilbringe 10 dage på langs i en hospitalsseng, når de havde fået fjernet livmoderen efter et stort, åbent kirurgisk indgreb.
I dag kan mange tage hjem fem timer efter operationen – selvfølgelig under forudsætning af, at de har det godt, og at der ikke er tilstødt komplikationer under operationen. Avanceret operationsudstyr har en del af æren, men succesen er først i hus, når hele behandlingsforløbet er finjusteret i alle detaljer.

Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

- I samarbejde med Anæstesi- og Operationsafdelingen har vi toptrimmet behandlingsforløbene. Vi har opstillet patientkriterier for at blive opereret uden indlæggelse. Vi har skrevet patientvejledninger og detaljerede personaleinstrukser, så alle involverede har den nødvendige viden og trækker på samme hammel. Vi har tilpasset alle arbejdsgange, som kan understøtte det hurtige forløb. Sidst, men ikke mindst, har anæstesiologerne optimeret smerte- og kvalmebehandlingen, for det er helt afgørende, at kvinden har det godt og er tryg ved situationen, når hun tager hjem, fortæller overlæge Reem Al-Taie.

Hun arbejder i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler og har været med til at udvikle de hurtige livmoder-operationer. Hendes nøgleposition indebærer, at hun overvåger og følger op på de forløb, der af en eller anden grund endte med, at kvinden alligevel ikke kom hjem samme dag, men måtte overnatte på Patienthotellet hos Kvindesygdomme og Fødsler. Eksempelvis fordi livmoderen var større end forventet.

Sammedagsforløb og dagkirurgiske forløb
Gynækologen vælger enten den laparoskopiske eller den vaginale operationsmetode til at fjerne livmoderen. Ved den laparoskopiske metode bruger gynækologen kikkertudstyr til at løsne livmoderen gennem fire små huller i maveskindet. Vævet fjernes gennem skeden.
Den vaginale metode er blandt andet velegnet til kvinder med nedsynkningsproblemer. Her fjerner gynækologen livmoderen direkte gennem skeden.
Af logistiske årsager er de laparoskopiske forløb tilrettelagt som sammedagsforløb. En del af disse forløb foregår på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende på Patienthotellet. De vaginale operationer sker i et dagkirurgisk forløb, for de foregår fra start til slut på Dagkirurgisk Afsnit i Anæstesi- og Operationsafdelingen.

Patienten får detaljeret information både ved forundersøgelsen, og inden hun tager hjem. Kvindesygdomme og Fødsler har skræddersyet skriftlig information, så hun ved i detaljer, hvad der skal ske, og også mentalt er godt forberedt på forløbet. Hun får smerte- og kvalmestillende medicin med hjem til to dage. En sygeplejerske fra Kvindesygdomme og Fødsler ringer hende op dagen efter operationen og igen efter 14 dage.

Kvalitetssikring: Generel patienttilfredshed
Siden 1. april 2016 har Regionshospitalet Viborg tilbudt laparoskopisk sammedagsforløb til kvinder, der opfylder kriterierne for det. I løbet af det første år fik 63 kvinder den laparoskopiske operation – og 51 tog hjem samme dag.
Dagkirurgiske forløb til de vaginale patienter kom til den 1. oktober 2016. I løbet af det første halve år fik syv kvinder den vaginale operation – og alle tog hjem samme dag.

- I startfasen har vi valgt at kvalitetssikre de første 30 forløb i hver gruppe med et spørgeskema. Patienterne har taget godt imod det nye tilbud med generel tilfredshed, og alle de adspurgte ville anbefale operation uden indlæggelse til andre kvinder i samme situation, siger Reem Al-Taie.

Alt i alt blev der på Regionshospitalet Viborg udført cirka 120 laparoskopiske og 35 vaginale indgreb i 2015-2016. Reem Al-Taie fornemmer, at udbredelsen og den generelle accept af dagkirurgi gør det mere naturligt for livmoder-patienterne at komme hjem samme dag – også for de patienter, der blev booket til indlæggelse. Kulturændringen gør, at springet føles ikke så stort som tidligere.

Et puslespil for hver enkelt patient
Mange faggrupper og mange afsnit (Sygeplejersker på Dagkirurgisk Afsnit, Operationsafsnittet, Opvågningsafsnittet, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende samt Kvindeklinikken, anæstesilæger, gynækologer og sekretærer) er involveret i de hurtige forløb, og alle er afhængige af hinanden, for at målet om udskrivelse senest klokken 18 kan nås. Så det er et kompliceret puslespil, der må lægges for hver enkelt patient. For eksempel går det ikke, hvis sekretæren booker operationstid sent på dagen, for så når patienten ikke at blive færdig, inden Dagkirurgisk Afsnit lukker.

- Vi udrydder løbende de uhensigtsmæssigheder, vi opdager, så det er spændende at se, om den indsats har effekt. Vi kan se, at instrukserne giver personalet et fagligt rygstød. Sygeplejerskerne er meget opmærksomme på, hvad der skal til, for at det er forsvarligt at sende patienterne hjem samme dag som operationen, siger Reem Al-Taie.

Kvindesygdomme og Fødsler nu ansætter en uddannelseslæge, som får ansvar for at dokumentere udviklingen videnskabeligt.

Reem Al-Taie tilføjer, at arbejdet med at optimere livmoder-operationer har rustet afdelingen godt og gjort den klar til fremtidigt samarbejde med andre afdelinger i de tværfaglige patientforløb.