Symptomer på muskelgigt kan vise sig at stamme fra andre og mere alvorlige sygdomme, eksempelvis kræft. Derfor har Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg udviklet et tilbud om et hurtigt sammedags-forløb for udredning af muskelgigt.

01-06-2017

To ud af 100 patienter med symptomer på muskelgigt har i virkeligheden kræft. Alene derfor er grundig udredning vigtig.
Og udredningen skal ske, INDEN patienten kommer i behandling med binyrebarkhormon. Binyrebarkhormon slører nemlig sygdomsbilledet og gør det vanskeligt og tidskrævende at stille den rigtige diagnose.

Derfor tilbyder Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg nu et hurtigt udredningsforløb til patienter med symptomer på muskelgigt. Forløbet skal sikre, at patienten får den rigtige diagnose og kommer i den rette behandling hurtigst muligt.

- Er patienten først kommet i behandling med binyrebarkhormon, må det ud af kroppen, inden vi kan komme videre i udredningen. Nogle patienter må gennem en flere måneder lang udtrapning, og så kan vigtig tid være gået tabt, forklarer overlæge Mette Yde Matthiesen fra Reumatologisk Ambulatorium i Diagnostisk Center.

Ja eller nej samme dag
Det hurtige udredningsforløb er udviklet i tæt samarbejde mellem Reumatologisk Ambulatorium, Radiologisk Afsnit. Herudover er Blodprøver og Biokemi involveret.

Diagnostisk Center har afsat tid mandag og onsdag til de hurtige udredningsforløb. Allerede mens patienten er i konsultationen, kan den praktiserende læge ringe til en sygeplejerskekoordinator i Diagnostisk Center og booke den første ledige tid.

Arkivfoto

Hele udredningsforløbet gennemføres på én og samme dag. Patienten får taget blodprøver, bliver ultralydsskannet i maveregionen og får en lavdosis CT-skanning af lungerne. Dagen slutter med en samtale med en reumatologisk læge, når alle eller de fleste svar på prøver og undersøgelser foreligger.

I de allerfleste tilfælde kan patienten tage hjem med et endeligt svar fra reumatologen: Ja eller nej til muskelgigt. Er svaret ja, kommer patienten i behandling med binyrebarkhormon og tilknyttes Reumatologisk Ambulatorium, blandt andet med en "livline" til en af Reumatologisk Ambulatoriums sygeplejersker, som patienten kan ringe til ved behov. Den medicinske behandling tilpasses løbende fra middelhøj startdosis til den lavest mulige vedligeholdelsesdosis for at minimere risikoen for bivirkninger.
Er svaret nej, tilbydes patienten anden relevant udredning i Diagnostisk Center.

Tilfredse patienter
- Når patienten kommer hurtigt i den rigtige behandling, kan vi holde muskelgigten bedst muligt i ro, så vi så vidt muligt undgår at indlægge patienten akut. Tilbuddet om sammedags-udredning har vi haft siden efteråret 2016, og det er mit klare indtryk, at patienterne er glade for det, siger Mette Yde Matthiesen.

Diagnostisk Center har i første omgang opfordret de praktiserende læger i Hospitalsenhed Midts område til at sende patienter med symptomer på muskelgigt til sammedags-udredning. Men centret dækker i princippet hele den vestlige del af Region Midtjylland på det reumatologiske område og modtager derfor også gerne patienter derfra.

Fakta om muskelgigt:

  • Muskelgigt (polymyalgia reumatica – PMR) er en forholdsvis almindelig sygdom blandt ældre fra 65-70 år. Hvert år rammer sygdommen 3000 mennesker i Danmark.
  • Muskelgigt er en kronisk/langvarig betændelsestilstand i de store blodkar. Sygdommen kommer snigende over uger/måneder – årsagen kendes ikke.
  • Symptomerne er blandt andet smerter og stive, ømme muskler omkring skuldre, nakke, hofter og baller, træthed og eventuelt feber og vægttab. De samme symptomer ses ved andre sygdomme, hvor de alvorligste er kræft, begyndende leddegigt, stofskiftesygdom og kronisk infektion.
  • Binyrebarkhormon er for det meste meget effektivt til at holde betændelsen nede.
  • Patienterne kan være svært påvirket af muskelgigt, men prognosen er god. Sygdommen går som regel over af sig selv inden for et til tre år.