Enzymindsprøjtninger kommer til kort i en videnskabelig sammenligning, hvor nålebehandling vinder på den bedste kliniske effekt, de færreste komplikationer og den højeste patienttilfredshed.

09-06-2017

Det dokumenterer forskere fra Regionshospitalet Silkeborg i en artikel, som netop er publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift for håndkirurger ”The Journal of Hand Surgery”. Mange foretrækker ellers enzymindsprøjtninger, og resultatet har ikke alene overrasket forskerne, men også tidsskriftets redaktion, som har givet artiklen fra Silkeborg ekstra opmærksomhed i et podcast-interview mellem tidsskriftets chefredaktør, dr. Brent Graham, og artiklens hovedforfatter, læge Simon Toftgaard Skov.

Bindevævsstrenge får fingeren til at krumme
En kuskefinger (Dupuytrens kontraktur) begynder som en knudret fortykkelse i den hule hånd og udvikler sig til ”bindevævsstrenge”, der trækker fingeren ind mod håndfladen. Strengene får fingeren til at krumme, så den ikke kan strækkes ud. Strengene ligger i underhuden i håndfladen og berører ikke senerne.

En kuskefinger kan behandles på flere måder. Forskerne fra Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi har sammenlignet de to skånsomste behandlingsmetoder ved kuskefinger svarende til fingrenes mellemled.
Ved den ene metode indsprøjtes et enzym, der nedbryder det protein, som strengene hovedsageligt består af. Den anden metode er et lille kirurgisk indgreb, hvor man med en meget fin nål skærer strengen over, så fingeren igen kan bruges normalt.

 

Se her, hvordan en nålebehandling foregår.
Video: Simon Toftgaard Skov, Regionshospitalet Silkeborg

Markante forskelle to år efter behandlingen
50 patienter deltog i undersøgelsen. 29 blev behandlet med enzymindsprøjtning – 21 fik nålebehandling. Efter to år havde 7 procent af patienterne med enzymindsprøjtning opnået klinisk forbedring – mod 29 procent af de nålebehandlede. 93 procent oplevede komplikationer efter enzymindsprøjtning – mod 24 procent af de nålebehandlede. Patienterne vurderede deres tilfredshed på en skala fra 0-10 point (0 = meget utilfreds og 10 = meget tilfreds), hvor patienterne efter enzymindsprøjtning scorede 1 og de nålebehandlede 7 point.

Artiklens forfattere vurderer, at et cost benefit-studie også ville falde ud til nålebehandlingens fordel.
Enzymindsprøjtningen koster ifølge www.medicin.dk cirka 7500 kroner pr. dosis (og nogle patienter må have gentaget behandlingen). Til sammenligning koster nålebehandlingen kun få kroner pr. kanyle.
Herudover kræver enzymbehandling to ambulante besøg (injektion den ene dag og udstrækning af fingeren den næste). Patienten må højst få to injektioner pr. besøg. Patienter til nålebehandling kan derimod få behandlet alle fingre ved et enkelt besøg.

Inden for det seneste halve år er de to behandlingsmetoder sammenlignet i to svenske videnskabelige studier, som ikke har kunnet dokumentere nogen forskel et år efter behandlingen. Silkeborg-studiet adskiller sig ved at indeholde resultater fra en opfølgende konsultation med patienterne to år efter behandlingen.

Forskningsarbejdet er beskrevet i artiklen ”Injectable Collagenase Versus Percutaneous Needle Fasciotomy for Dupuytren Contracture in Proximal Interphalangeal Joints: A Randomized Controlled Trial”. Ud over hovedforfatteren har lægerne Therkel Bisgaard, Per Søndergaard, Jeppe Lange og sygeplejerskerne Birgit Toft Schultz og Gitte Basse bidraget.
Se abstract til artiklen og hør podcast-interviewet på The Journal of Hand Surgery’s hjemmeside.

Center for Planlagt Kirurgi har tilbudt nålebehandling siden 2007 og enzymindsprøjtninger siden 2011. Siden 2015 har en specialuddannet sygeplejerske udført nålebehandlingen i Silkeborg – læs mere her.
Nålebehandlingen blev i sin tid introduceret i Silkeborg af overlæge Therkel Bisgaard, som havde lært metoden på det parisiske hospital, der udviklede metoden. Center for Planlagt Kirurgi har cirka 450 patienter i nålebehandling hvert år.

Nålebehandling af kuskefinger

Video af: Simon Toftgaard Skov, Regionshospitalet Silkeborg

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer
{{comment.PostTitle}}
{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}