Og så er Regionshospitalet Viborg i mål med udbredelsen af alment forståelige klinik-, afsnits- og afdelingsnavne.

11-12-2017

Onsdag den 13. december bliver Neurologisk Afdeling til Neurologi og skifter samtidig afsnits- og kliniknavne, så de lever op til Region Midtjyllands koncept for borgervenlige navne.

Neurologi

Neurologi har uændret domicil på plan 9 i sengebygningen og har herudover en række klinikker i den tidligere sygeplejeskole i Toldbodgade. Vestdansk Center for Rygmarvsskade ved Søndersø er også en del af Neurologi.

Afdelingens neurologiske sengeafsnit på plan 9 kommer til at hedde Neurologisk Afsnit.
I konceptet for borgervenlige navne bliver ambulatorier til klinikker. De neurologiske klinikker med videre kommer til at hedde som følger:
Neurologisk Klinik, Neurologisk Akutklinik, Hukommelsesklinik, Apopleksi-Team, Hovedpineklinik, Klinik for Bevægeforstyrrelser, Epilepsiklinik, Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme, Skleroseklinik, Spasticitetsklinik, Tumorklinik, Klinik for Karsygdomme i Hjernen, Neurofysiologisk Klinik og Søvnklinik.
De neurologiske terapifunktioner kommer til at hedde Ergoterapi Neurologi og Fysioterapi Neurologi.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) beholder sit navn overordnet, men sengeafsnit, ambulatorium og terapier bliver til Afsnit for Rygmarvsskade, Klinik for Rygmarvsskade samt Ergoterapi Rygmarvsskade og Fysioterapi Rygmarvsskade.

Når Neurologisk Afdeling har fået nye navne, er Regionshospitalet Viborg i mål med ”udrulningen” af borgervenlige navne. Næste – og for Hospitalsenhed Midt også det sidste – skridt i udrulningen af borgervenlige navne er Regionshospitalet Hammel Neurocenters funktioner i Hammel og Skive.