Patientinddragelse, viden om og ansvar for egen behandling, telemedicin, samarbejde på tværs af fag og sektorer. En ny online-platform for patienter med hjertesvigt rummer det hele. Og skaber tryghed for patienten.

07-02-2017

Future Patient er et tele-rehabiliteringsprojekt for patienter med hjertesvigt. Grundstenen i projektet er en ny online-platform www.hjerteportalen.dk, hvor man som hjertepatient får sin egen side. Løsningen bruger digital teknologi som eksempelvis skridttællere og søvnsensorer til at måle patientens fysiske tilstand.

Foruden patienten selv kan de sundhedsprofessionelle, som patienten er tilknyttet, logge ind på siden og følge udviklingen. Det er med andre ord en løsning, der går på tværs af patient, hospital og kommune. Projektet sætter patienterne i centrum, inddrager dem og forholder sig til deres egne oplevelser og tilbagemeldinger.

Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg indgår sammen med de kommunale sundhedscentre i Viborg og Skive i projektet, der ledes fra Aalborg Universitet.
- Vi vil gerne opdage forværringer tidligere, så vi kan handle, før det fører til indlæggelse. Det kræver, at patienten får mere indsigt i og viden om sin sygdom, så han eller hun kan handle korrekt på det eller vide, hvordan man søger hjælp eller oplysninger. Den her løsning er unik, fordi informationerne kombineres og lægges op på hjerteportalen, hvor patienterne selv kan følge dem, og hvor sundhedspersonalet også kan tilgå dem. Det giver en helt ny tilgang til tingene, siger overlæge Malene Hollingdal fra Hjertemedicinsk Afdeling.

Læs mere om Future Patient i en pressemeddelelse fra Aalborg Universitet.

Projektsygeplejerske Lene Horsfeldt fra Hjertemedicinsk Afdeling på hjemmebesøg hos Dina Kofoed Pedersen, som får instruktion i at bruge hjerteportalen. Foto: Birthe Dinesen, Aalborg Universitet