Flemming Randsbæk skal koordinere uddannelsen af Hospitalsenhed Midts medicinstuderende. Han overtager opgaverne 1. april efter Thor Andersen Knudsen, der er gået på pension.

02-03-2017

Hospitalsenhed Midt har ansat Flemming Randsbæk som koordinerende lektor for den prægraduate lægeuddannelse på hospitalsenheden – altså den uddannelse, de medicinstuderende gennemgår under klinikopholdene på andet semester af bachelordelen og på alle semestre af kandidatuddannelsen. Klinikopholdene foregår primært på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg. Hospitalsenhed Midt har årligt knap 600 uddannelsesforløb for medicinstuderende fra Aarhus Universitet.

Foto: Hospitalsenhed Midt

Flemming Randsbæk er ph.d. og speciallæge i karkirurgi. Siden 2012 har han været ansat som overlæge på Karkirurgisk Afdeling. Han er i forvejen involveret i lægeuddannelsen på sin egen afdeling som ekstern lektor. Som koordinerende lektor for hele Hospitalsenhed Midt bliver han det tværgående, koordinerende bindeled til afdelingernes/centrenes lektorer, hospitalsenhedens akademiske koordinator, hospitalsledelsen og Aarhus Universitet.

- Flemming Randsbæk er den helt rigtige som koordinerende lektor på Hospitalsenhed Midt. For det første fordi han har en særlig interesse for uddannelse som en integreret del af hospitalets samlede opgave. For det andet fordi han har ambitioner om at fremme uddannelse i et samarbejde på tværs af specialer og fag – med tydelig relation til det daglige kliniske arbejde, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

Flemming Randsbæk er frikøbt en dag om ugen til at varetage funktionen som koordinerende lektor. Han får kontorplads i HR Uddannelse – blandt andet for at deltage i Hospitalsenhed Midts strategiske arbejde med at løse uddannelsesopgaven i et tværprofessionelt samarbejde med de øvrige uddannelser.

Flemming Randsbæk overtager posten som koordinerende lektor den 1. april efter Thor Andersen Knudsen, som er gået på pension, men fortsat er tilknyttet Kirurgisk Afdeling som konsulent.