Regionshospitalet Viborgs Hovedpineklinik er med i et internationalt studie, der lover godt for patienter med svær, kronisk migræne. Studiet, der introducerer et nyt behandlingsprincip med et nyt lægemiddel, kan vise sig at få betydning for den nuværende forståelse af migræne.

31-03-2017

Arkivfoto

Specialiserede hovedpineklinikker i Europa og Nordamerika afprøver for øjeblikket et nyt lægemiddel mod svær, kronisk migræne. De første resultater fra afprøvningen i Nordamerika ser ud til at hjælpe tre ud af fire patienter.

Det nye behandlingsprincip er på sin vis et hestehoved foran den traditionelle symptombehandling. Signalstoffet CGRP spiller en afgørende rolle for smerteoplevelse fra væv i hjernen. Det nye lægemiddel er et antistof, der meget kort fortalt forhindrer CGRP i at sætte et migræneanfald i gang.

Regionshospitalet Viborgs Hovedpineklinik deltager i afprøvningen af det nye lægemiddel. Klinikken behandler også patienter med svært medicinoverforbrug som følge af hovedpinen, og forskningsleder og overlæge, ph.d. Helge Kasch fra Neurologisk Afdeling ser store perspektiver i den nye behandling:

- Først og fremmest kan den nye behandling blive et vendepunkt for en patientgruppe, der både er svært invalideret af migræne, og som er meget vanskelig at hjælpe med en effektiv behandling. Mange af patienterne har et stort medicinoverforbrug, som i sig selv giver hovedpine, og det er mit store håb, at det nye lægemiddel kan medvirke til at løse begge problemer samtidig, siger han.

1050 patienter tester behandlingen
De første patienter, der kan være kandidater til at afprøve det nye lægemiddel, har allerede været til et informationsmøde i Regionshospitalet Viborgs Hovedpineklinik. Helge Kasch ser frem til, at klinikken kan bidrage med mellem seks og 10 patienter i afprøvningen, der på verdensplan omfatter 1050 patienter med svær kronisk migræne.
Deltagerne inddeles i tre grupper. Efter lodtrækning får de lægemidlet i en høj eller en lav dosis – eller placebo ('snydemedicin'). De gennemgår to behandlinger over 32 uger.

- Vi er glade for at være med i first mover-feltet på internationalt plan. Dette behandlingsprincip kan virkelig være med til at ændre vores nuværende forståelse af kronisk migræne, siger Helge Kasch.

Det nye behandlingsprincip, som grundlæggende sigter på at ændre immunsystemets funktioner (immunterapi), blev første gang præsenteret til behandling af svær migræne på den europæiske neurolog-kongres EAN sidste år. De første patienter i Nordamerika begyndte afprøvningen i november, og de første resultater, som tyder på positiv effekt hos 75 procent af patienterne, præsenteres på de amerikanske neurologers konvent i slutningen af april. De første europæiske patienter begynder behandlingen i begyndelsen af april.

Fakta:

Signalstoffet CGRP er afgørende for smerteoplevelse fra væv i selve hjernen.

  • CGRP har betydning for reaktionen i hjernens kar, der kan svulme op under et migræneanfald (vasodilatation).
  • CGRP har betydning for udvikling af en betændelseslignende reaktion i nervevævet. Denne reaktion (neuroinflammation) opstår under svære migræneanfald.
  • CGRP har betydning for udviklingen af øget følsomhed i hjernen (central sensibilisering) ved langvarige og eventuelt kroniske former for hovedpine.

Medicinalfirmaet Alder BioPharmaceuticals, Inc. står bag forskningsprojektet, som gennemføres i samarbejde med en række specialiserede hovedpineklinikker i Europa og Nordamerika. Fra Danmark deltager Regionshospitalet Viborgs Hovedpineklinik og Hovedpinecentret i Glostrup/Rigshospitalet.

Afprøvningen omfatter alt i alt 1050 patienter med svær, kronisk migræne.