Medicinsk Afdeling styrker behandlingsindsatsen i dagtiden, så flere patienter undgår at blive indlagt.

30-03-2017

En ny medicinsk dagklinik på Regionshospitalet Viborg ser dagens lys 1. maj. Dagklinikken har længe været i støbeskeen, og inden dens oprettelse har Medicinsk Afdeling gennemgået en lang række indlæggelsesforløb og enkeltvist vurderet, om de egner sig til at overgå til behandling i dagtiden – altså uden traditionel indlæggelse.

Omlægningen sker i erkendelse af, at korte, veltilrettelagte ambulante udrednings- og behandlingsforløb er mindre indgribende end indlæggelse og altså i højere grad på patientens præmisser. Livet leves bedst i de sædvanlige rammer derhjemme – eventuelt med bistand fra kommunens sundhedsvæsen og egen læge.

- Efter at have gennemgået vores nuværende indlæggelsesforløb kan vi se, at flere vil være oplagte at ændre til dagbehandling. I dagklinikken møder patienterne det samme personale med samme specialekendskab, som hvis de var indlagt, fremhæver oversygeplejerske Hanne Berg Fog fra Medicinsk Afdeling. Hun tilføjer, at pleje- og behandlingspersonalet har ’øvet sig’ med en række prøvehandlinger.

Behandlingsstole som denne bliver det synlige bevis på omlægningen fra indlæggelse til ambulant behandling i dagtiden. Arkivfoto fra Regionshospitalet Viborg

Minus seks senge på M12 og plus fire på M13
Forløbene falder inden for nyresygdomme, diabetes, mave- og tarmsygdomme, leversygdomme og infektioner. I dag er patienterne indlagt kortvarigt på det medicinske sengeafsnit M12.
- Når dagklinikken overtager en del af de indlagte patienter, giver det basis for at lukke seks senge på M12. Behandlingskapaciteten følger med andre ord med patienterne fra M12 til den nye dagklinik, siger Medicinsk Afdelings ledende overlæge, Henning Danielsen.

Kabalens joker er Medicinsk Afdelings samlede akutte behandlingskapacitet. Presset er aktuelt meget stort, og for ikke at komme i en situation med permanent overbelægning åbner Medicinsk Afdeling yderligere fire senge på det medicinske sengeafsnit M13. Dette afsnit, som primært er for patienter med lungesygdomme, modtager en stor del af de akutte medicinske patienter fra Akutafdelingen.

Bedre lægedækning
Samtidig med omlægningen til dagbehandling udvider Medicinsk Afdeling lægebemandingen.
- Fra 1. april får vi en speciallæge på stuegang i weekenderne. Desuden vil der være en medicinsk speciallæge til stede i Akutafdelingen på hverdage i dagtiden for at bistå akutlægerne med at gennemgå behandlingsplaner for medicinske patienter. Begge tiltag styrker patientsikkerheden og sikrer hurtigere behandlingsforløb, understreger Henning Danielsen.

Hanne Berg Fog og Henning Danielsen har store forventninger til udviklingen af den medicinske dagklinik. Det kommer til at foregå i tæt samarbejde med de involverede specialer og samarbejdspartnere i det kommunale sundhedsvæsen og almen lægepraksis. Sidst, men ikke mindst, bliver patienterne også involveret i evalueringen, så det sikres, at forløbene tilrettelægges i tråd med deres ønsker og behov.