Ph.d.-forsker fra Hammel Neurocenter har undersøgt, i hvor høj grad mennesker kan genvinde tabt funktionsevne efter blødning mellem hjernens hinder.

06-10-2017

Hvert år får cirka 650 danskere en blødning mellem hjernens hinder (subaraknoidal blødning – i det følgende forkortet SB). Blødningen opstår, hvis eksempelvis en lille udposning på en blodåre i hjernen springer.
Dødeligheden er høj, og de, der overlever, oplever typisk store konsekvenser i hverdagen på grund af fysiske følgevirkninger; problemer med at huske, planlægge og koncentrere sig, og de får svært ved at indgå i sociale sammenhænge.

I ph.d.-afhandlingen "Subaraknoidal hæmoragi i Danmark: Risiko og prognose" har ergoterapeut Henriette Holm Stabel fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter undersøgt, i hvor høj grad mennesker med denne type hjerneblødning kan genvinde tabt funktionsevne efter rehabilitering på neurocentret.

Forskningsarbejdet viser, at patienter med SB bliver indlagt på Hammel Neurocenter med større behov for hjælp i basale funktioner og daglige aktiviteter sammenlignet med patienter, der har fået en apopleksi.
De opnår dog en større bedring under rehabilitering i forhold til patienter med apopleksi, men udskrives alligevel med en højere grad af afhængighed for at klare dagligdagen.
Projektet viser også, at blødningens placering i hjernen ikke har betydning for, hvor godt man klarer sig ved udskrivelsen fra Hammel Neurocenter.

Hammel Neurocenter modtager årligt 40 patienter med SB. Projektet, der er udført i samarbejde med Aarhus Universitet, dokumenterer også, at der i Danmark gennem en 30-årig periode har været en stigning på 25 procent i forekomsten af SB, mens dødeligheden er faldet med 50 procent.

Offentligt forsvar
Henriette Holm Stabel forsvarer sin ph.d.-afhandling torsdag den 12. oktober klokken 14.00 i mødelokale 3, Uddannelsescentret på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Forsvaret er offentligt, og alle interesserede er velkomne.

 

Foto: Privatfoto