Test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi ansætter centerleder fra 1. oktober. Kommune, hospital og erhvervsliv i Viborg står i fællesskab bag centret.

04-07-2017

I Viborg har erhvervsliv, regionshospital og kommune en fælles vision om at skabe et center, der understøtter udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologi-løsninger. Målgruppen er borgere med fysiske og/eller psykiske udfordringer, og udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem virksomheder, brugere og sundhedsvæsen. 

Den vision er kommet et skridt nærmere virkeligheden, efter at parterne bag det nye test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi har besluttet at ansætte en centerleder fra 1. oktober i år.

Brugere af velfærdsteknologi har allerede været i dialog med sundhedspersonale fra hospital og kommune om ideer til fremtidige løsninger, som kan realiseres i regi af det nye center.
Arkivfoto fra Viborg Kommune

Centrets formål er at skabe én indgang for innovative virksomheder for at fremme deres mulighed for at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med en bred målgruppe.

– Velfærdsteknologi er kommet for at blive. Efterspørgslen på smarte og spændende løsninger og konkurrencen om kunderne vil kun blive større. Derfor vil det nye center give virksomheder en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med de personer, som i fremtiden skal bruge og købe deres produkter, siger Mette Andreassen, direktør for Job & Velfærd i Viborg Kommune.

Hvem skal gøre centret til virkelighed
Parterne bag centret er nu på udkig efter den person, som kan gøre centret til virkelighed. Det er muligt at søge stillingen som centerleder indtil den 10. august.

– Der er tale om en utroligt spændende stilling, hvor den rette kandidat i tæt samspil med os stiftere skal udvikle test- og udviklingscentret fra vision til et succesfuldt og bæredygtigt center. Vi søger en centerleder, der sammen med virksomheder, brugere, forskere og sundhedsvæsenet kan få centret ud over rampen, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt.

Parterne bag centret (Viborg Kommune, Hospitalsenhed Midt, Center for Industri og VIBORGegnens Erhvervsråd) har endvidere nedsat et forretningsudvalg bestående af Mette Andreassen, direktør, Job & Velfærd, Viborg Kommune; Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt og Henrik G. Larson, direktør, CFI.

Centret får et årligt driftsbudget på 1,6 millioner kroner – heri ikke indregnet etableringsomkostninger – til blandt andet personaleudgifter, aktiviteter og husleje for foreløbigt tre år. Centret vil blive forankret i Center for Industri.

Se fælles pressemeddelelse fra Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt (pdf).