Mange af de patienter, der skal undersøges pga. mistanke om forsnævrede kranspulsårer ved hjertet, kan nu tilbydes den mere skånsomme CT-skanning af hjertet på Regionshospitalet Viborg.

01-06-2017

Det er Sundhedsstyrelsen, der har givet grønt lys for, at akuthospitalet i Viborg må tilbyde denne undersøgelsesmetode til hjertepatienter. I Viborg har afdelingen Røntgen og Skanning og Hjertemedicinsk Afdeling i samarbejde forberedt sig grundigt for at kunne levere et godt og effektivt tilbud til patienterne fra dag et.

Foto fra en hjerte-CT-træningsdag i Røntgen og Skanning i Viborg, hvor samarbejdskollegerne fra afdelingen Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital var på besøg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen. 

- Det kræver meget samarbejde med patienten at lave en god CT-skanning af hjertet. Pulsen skal være lav og vejrtrækningen rolig. Og vi skal være sikre på at time billedet præcis på sekundet - lige når hjertet er fyldt, og kontrastvæsken er nået ud kranspulsårerne. Vi har øvet rigtig meget sammen som skanningshold med læge, sygeplejersker og radiografer, så vi kan arbejde sikkert og effekt og samtidig skabe den ro, der er helt nødvendig, forklarer hjertemedicinsk overlæge Hanne M. Søndergaard.

Det nye tilbud hviler på solid erfaring
Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg har årtiers erfaring med undersøgelse af kranspulsårerne – de såkaldte KAG-undersøgelser. Ved de undersøgelser bliver patienten lokalbedøvet, og ved et lille indgreb får patienten ført et rør fx fra lysken eller håndleddet til hjertet, så der kan sprøjtes kontrast i kranspulsårerne og tages røntgenbillede.

- Det kræver stor erfaring med og forståelse for kranspulsårerne, for at man lave gode hjerte-CT-skanninger. Og på den måde ved vi også, præcis hvilke patienter der bør få lavet henholdsvis KAG og hjerte-CT. Med hjerte-CT har vi mulighed for at tilbyde en mere skånsom undersøgelse af kranspulsårer til patienter med fx atypiske hjertesmerter, hvor andre undersøgelsesmetoder ikke er så effektive, forklarer Hanne M. Søndergaard.

Hjerte-CT-teamet på Regionshospitalet Viborg. Fra venstre speciallæge i radiologi Enas Al Karim, radiograf Martin Andersen, radiograf Anja Dalum Jensen, hjertemedicinsk overlæge Hanne M. Søndergaard, sygeplejerske Laila Christoffersen og bagerst sygeplejerske Gitte Nørregaard. På billedet mangler hjertemedicinsk overlæge Benedikte Haastrup og herudover er yderligere to radiografer, som er under oplæring for at blive en del af teamet. Foto Agata Lenczewska-Madsen. 

Hun og en anden hjertemedicinsk overlæge, Benedikte Haastrup, har begge foretaget omkring 1.000 hjerte-CT-skanning på andre hospitaler i Danmark og i udlandet for at have træning nok til oprette funktionen i Viborg. Men det kan ikke klares uden dedikerede hjertesygeplejersker, radiografer og en speciallæge i radiologi. 

Èt stort samarbejde til patientens bedste 
På afdelingen Røntgen og Skanning er det en spændende og meget anderledes opgave at skanne hjerter. Så radiograferne har bl.a. været på ”træningsophold” hos kolleger på Aarhus Universitetshospital, og Aarhus-specialisterne har også været i Viborg for at lære fra sig.

- Vi har planlagt og øvet meget, for vi har længe vidst, at der måske ville blive mulighed for at tilbyde patienterne denne undersøgelse i Viborg. Hjerte-CT er en skanningsteknisk kompliceret opgave, som i hele øvelsesfasen har vist sig at give os ny viden, vi også kan bruge ved mange andre typer undersøgelser. Normalt er der jo ikke speciallæger eller sygeplejersker fra andre afdelinger til stede, når vi skanner ambulante patienter. Men hjerte-CT er en undtagelse. Her arbejder vi tæt sammen i et tværfagligt team, fordi den kliniske problemstilling nødvendigvis må tænkes ind i den teknik, vi anvender, så vi kan optimere undersøgelsens kvalitet, forklarer radiograf Anja Dalum Jensen fra Røntgen og Skanning.

Det er en holdøvelse at køre et effektivt hjerte-CT-setup, hvor der skal tages billede i det rette sekund, mens der er fuldstændig ro om patienten. På billedet ved denne prøveskanning ses en patient til skanning og en anden i hvile-vente-stolene klar til næste skanning. Foto: Agata Lenczewska-Madsen.

En speciallæge i radiologi er også en del af hjerte-CT-holdet i Viborg. Hun går skanningsbillederne efter for de områder af billedet, der ikke handler om hjertet. På mange patienters skanningsbilleder bliver noget af lungerne og maveregionen skannet med.

- Erfaringer fra andre hospitaler, der laver hjerte-CT viser, at vi vil se andre ting på skanningsbillederne. Derfor har vi på forhånd en aftale med de lungemedicinske overlæger på hospitalet om, at patienterne kan henvises til vurdering hos lungemedicinerne, når det sker, forklarer Hanne M. Søndergaard.

Patienten vil blive kontaktet på stedet, hvis radiologen ser noget, der bør undersøges nærmere fx en lille knude på lungerne. Patienten vil blive tilbudt en supplerende undersøgelse.

Hjerte-CT-holdet på Regionshospitalet Viborg har ligeledes en aftale med samarbejdsafdelingen på Aarhus Universitetshospital om, at specialisterne der står til rådighed, hvis der opstår tvivl om en undersøgelse.