28-04-2017

Region Midtjylland orienterer: Som følge af arbejdsnedlæggelser hos Falck A/S, der driver en stor del af ambulancerne i Region Midtjylland, er der i morgen og formiddagstimerne opstået længere ventetider på ikke-hastende ambulancekørsler. (Hastegrad C og D). 

Foto: Henrik Brøns

Arbejdsnedlæggelserne er ophørt, men det er endnu uklart, hvor længe det varer, før forsinkelserne er indhentet, og den ikke-hastende del af ambulancedriften igen er helt normal. 

- Vi følger situationen meget nøje, og prioriterer på helt normal vis opgaverne, så de mest hastende, bliver løst først, siger lægelig direktør i Præhospitalet Per Sabro. 

Præhospitalet arbejder blandt andet på at flytte patienter over i siddende patientransporter, hvor det er muligt. 

Region Midtjylland har orienteret både hospitaler, Lægevagten og praktiserende læger.

Region Midtjylland forventer fortsat, at Falck A/S, uden forsinkelser, løser hastende opgaver.
(Hastegrad A og B).

Fakta om hastegrader

  • A (livstruende eller muligt livstruende)
  • B (hastende, men ikke livstruende)
  • C (ikke hastende, men med behov for observation og behandling)
  • D (planlagt liggende befordring, uden behov for anden observation og behandling end ilt)
  • E (anden hjælp end ambulance eller liggende/hvilende sygetransport, eksempelvis henvisning til egen læge/lægevagten, taxa eller afslutning med rådgivning).

Læs evt. yderligere i pressemeddelelse fra Region Midtjylland