Projektgruppen bestående af repræsentanter fra Nationalt Videnscenter for Demens og Hospitalsenhed Midt mødtes forleden første gang i forbindelse med den officielle opstart af projektet om demensvenlige hospitaler. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

16-11-2017

Hospitalsenhed Midt blev for nylig udvalgt til et nationalt projekt om demensvenlige hospitaler, og onsdag den 15. november blev projektet officielt skudt i gang med et besøg fra Nationalt Videnscenter for Demens, som leder projektet.

Samarbejdet om demensvenlige hospitaler mellem Hospitalsenhed Midt på den ene side, og Nationalt Videnscenter for Demens på den anden side, er netop officielt blevet indledt. Det betyder, at Hospitalsenhed Midt skal i gang med at afprøve forskellige demensvenlige initiativer. Neurologisk Afdeling bliver projektdrivere på vegne af hele Hospitalsenhed Midt og skal særligt arbejde sammen med Akutafdelingen omkring projektet.

Se tidligere nyhed med baggrundsinformation om projektet.

Målet er en demens-standard med fokus på sikkerhed og tryghed

Sikkerhed og tryghed er de helt centrale nøgleord i projektet. De to faktorer har en meget væsentlig betydning for gode forløb for patienter med demens.

Helt konkret skal Hospitalsenhed Midt arbejde med indsatser omkring kompetenceudvikling, organisering og fysiske rammer. Under hvert af de tre områder skal Hospitalsenhed Midt arbejde med dels at udvikle eksisterende tiltag, og dels at afprøve nye tiltag for Nationalt Videnscenter for Demens. Eksempelvis skal hospitalsenheden afprøve et e-learning-program for medarbejdere med patientkontakt, så de kan blive klædt bedre på til at håndtere patienter med demens.

- Her indledningsvist i projektet har vi fokus på fælles idégenerering med vores samarbejdspartnere fra Nationalt Videnscenter for Demens. Til sommer skal vi have afklaret, hvilke tiltag vi skal prøve af, siger Mette Rohde, afdelingssygeplejerske fra Neurologisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt.

- Vores mål med et være med i projektet er, at medarbejderne på hospitalet skal have et kompetenceløft i forhold til kommunikation og håndtering af patienter med demens, der tager udgangspunkt i en fælles tilgang. Tilgangen skal udbredes til alle afdelinger, så patienten med demens bliver mødt og håndteret på bedst mulig vis, fortsætter Mette Rohde.

Inspiration fra udlandet

Nationalt Videnscenter for Demens har udvalgt tre hospitaler, som skal være med i projektet, hvoraf Hospitalsenhed Midt er den ene af de tre. Derudover vil der være nogle følge-hospitaler, som også får en mindre rolle i projektet. Planen er, at de deltagende hospitaler skal mødes og lære af hinandens erfaringer undervejs. 

Videnscentret henter international inspiration om demens, og centret har planer om at inddrage de udenlandske erfaringer i projektet. Helt konkret arbejder centret på at få nogle udenlandske eksperter til at komme og dele deres viden og erfaring med demensvenlige hospitaler med Neurologisk Afdeling og de øvrige hospitaler i projektet.

I opstartsfasen af projektet vil medarbejdere fra Nationalt Videnscenter for Demens komme på observationsstudium på Regionshospitalet Viborg for at følge nogle medarbejdere og se, hvordan de arbejder i dag.

Projektet løber fra 2017-2019 og er en del af den nationale handlingsplan for demens.