5,3 millioner kroner fra Folkesundhed i Midten og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

19-01-2017

Region Midtjyllands to store forskningsfonde – Folkesundhed i Midten og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond – har investeret store beløb i forskningsaktiviteter på Hospitalsenhed Midt. 5,3 millioner kroner blev det til ved de seneste uddelinger.

Forskningschef Lene Bastrup Jørgensen, Hospitalsenhed Midt. Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midts forskningschef, Lene Bastrup Jørgensen, peger på tre forhold, der hver for sig og tilsammen har betydning for den eksterne interesse i at finansiere forskningsprojekterne:
- Vores forskere arbejder ekstremt målrettet med forskningsprojekter, der er nødvendige for den gode behandling. Og i samarbejde med lokale fundraisere og forskningsstøtteenheden er forskerne fokuserede på at rejse penge til projekterne. Endelig formår Hospitalsenhed Midts videnskabelige bedømmerpanel at identificere ansøgninger, der fagligt og videnskabeligt matcher fondskravene. Alt i alt er det godt gået, siger hun.

Se nedenfor, hvem der har fået; beløbet de har fået – og til hvilket formål.

Læs mere om Region Midtjyllands forskningsfonde her.

Folkesundhed i Midten – 2.036.000 kroner:
Jeanette Trøstrup, Center for Planlagt Kirurgi:
Reduktion af skulderproblemer og skulderbelastende arbejde – et cluster randomiseret studie, 1.043.000 kroner

Camilla Blach Rossen, Center for Planlagt Kirurgi:
Patienter med diskusprolaps – et studie af tværsektorielle forløb, 100.000 kroner

Anders Damgaard Møller, Diagnostisk Center:
Acute exacerbation of chronic disease: Evaluation of an intersectoral intervention to integrate and optimise treatment and follow-up, 597.000 kroner

Anna Louise Skovgaard, Center for Planlagt Kirurgi:
Valg og fravalg I det ortopædkirurgiske patientforløb – en antropologisk undersøgelse af beslutninger og beslutningsprocesser, 96.000 kroner

Jette Bang Poulsen, Børn og Unge:
Early and continual interventions of support to parents of premature infants – Preventing stress-disorder and emotional strain following a preterm birth, 100.000 kroner

Helle Kvistgaard Østergaard, Ortopædkirurgisk Afdeling:
Prognostiske faktorer for fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med proksimal humerus fraktur, 100.000 kroner.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond – 3.285.000:
Camilla Blach Rossen, Center for Planlagt Kirurgi:
Patienter med diskusprolaps – et studie af tværsektorielle forløb, 271.000 kroner

Anders Damgaard Møller, Diagnostisk Center:
Akut forværring af kronisk sygdom: Evaluering af en integreret intervention for optimeret behandling og opfølgning, 460.000 kroner

Lars Frost, Diagnostisk Center:
Impact of mental disorders on occurrence, treatment and outcome in atrial fibrillation, 551.000 kroner

Anne Bendix Andersen, Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling:
The Puzzle of Coherence – Intersectorial Collaboration in Danish Healthcare, 515.000 kroner

Søren Bruno Elmgreen, Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
Sensory and motor control in spinal cord injury after laparoscopic neuroprosthetic implant to pelvic lumbosacral nerves, 900.000 kroner

Claus Kjær Pedersen, Hjertemedicinsk Afdeling:
Accelereret Rule-Out af akut Myokardie-Infarkt ved brug af copeptin og høj-sensitiv troponin t analyse (AROMI) – i samarbejde med Hospitalsenhed Horsens og Aarhus Universitetshospital, 588.000 kroner.

Herudover har Sundheds- og Ældreministeriet bevilget 500.000 kroner til Diagnostisk Center:
Ambuflex-projekt: Webbaseret kontrolforløb for patienter med inflammatorisk tarmsygdom – når patienter inddrager, 500.000 kroner.