Fag- og sektorgrænser er visket ud, når Klinik for Multisygdom holder fælles videokonference med praksislægen om særligt udsatte patienter, der har flere sygdomme på samme tid. Klinikkens udviklingsarbejde blev hædret på Region Midtjyllands Innovationsdag den 6. september.

07-09-2017


Kvalitetsudviklingsmedarbejder Louise Boisen og projektleder Bart van West med Initiativprisen. Foto: Rune Borre-Jensen, Koncern Kommunikation, Region Midtjylland 

Region Midtjyllands Initiativpris 2017 blev torsdag den 6. september tildelt Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet Silkeborg. Initiativprisen går til arbejdspladser, der har opfundet løsninger til gavn for borgernes eller regionens økonomi - og helst begge dele.

Når Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet Silkeborg samler hospitalslæger med forskellige specialer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmaceuter og evt. psykiatere til tværfaglige konferencer om centrets multisyge patienter, så er patientens praktiserende læge også inviteret med.

Den praktiserende læge deltager via det videokonferencesystem, som de fleste praktiserende læger alligevel har i deres klinikker og bruger i forbindelse med tolkning.

Styrker mulighederne for at skabe sammenhæng i komplekse patientforløb
Løsningen betyder, at den praktiserende læge bliver klædt fagligt på med ny og relevant specialviden, som vedrører netop hans eller hendes patient. Omvendt kan den praktiserende læge, som kender patientens ønsker og muligheder allerbedst, være med til at sikre, at det er den rigtige indsats og behandling, der bliver sat værk.

Løsningen er ligetil og meningsfuld for alle parter, og derfor gik Region Midtjyllands Initiativpris i år til Klinik for Multisygdom. Prisen er på 25.000 kroner – foruden æren!

- Initiativet tager på fornem vis hånd om en udsat patientgruppe, nemlig de multisyge. Løsningen skaber stor værdi både for patienten og på tværs af sektorgrænser i sundhedsvæsenet. Det er en løsning, der kræver vilje på tværs, og som kalder på samarbejde mellem systemets aktører, men den kræver ikke meget mere. Stort til lykke til Klinik for Multisygdom og tak for initiativet, sagde regionsrådsmedlem og priskomitémedlem Susanne Buch Nielsen (SF) i forbindelse med overrækkelse af prisen. Det skete på Region Midtjyllands årlige Innovationsdag, hvor også årets Smartpris blev uddelt. Smartprisen går til arbejdspladser, der har ladet sig inspirere af andres løsninger – og tilpasset dem egne forhold.

Arkivfotos fra videokonference om multisyge patienter. Foto: Klinik for Multisygdom

I alt tre projekter fra Hospitalsenhed Midt nåede frem til semifinalen
Der var i alt 48 indstillinger til Initiativprisen 2017 – heraf 11 fra Hospitalsenhed Midt. Fem projekter kom i semifinale og blev nomineret til Initiativprisen. Foruden Klinik for Multisygdoms projekt "Styrket samarbejde om patienter med multisygdom – Tværfaglig videokonference mellem praktiserende læge og hospital" var Børn og Unge nomineret til Initiativprisen med "Astmanaut" – et projekt, der med blandt andet en animationsfilm og en hjemmeside deler viden om astma til astmabarnets omgivelser.

Til Smartprisen 2017 var der 22 indstillinger – heraf fem fra Hospitalsenhed Midt. Blandt dem blev Neurologisk Ambulatorium nomineret med projektet "Lumbalpunkterende team af sygeplejersker", der beskriver en succesfuld opgaveflytning af lumbalpunktering fra læger til sygeplejersker. Smartprisen 2017 gik dog til den socialpsykiatriske institution Gårdhaven i Viborg.

Læs alt om Region Midtjyllands Initiativpris og Smartpris her. Her finder du også beskrivelse af alle indstillede projekter.