Regionshospitalet Viborgs kapacitet til tandoperationer i fuld narkose har været under lup i henholdsvis Regional Specialtandpleje og Anæstesi- og Operationsafdelingen. Det har givet ekstra operationskapacitet til UBR-patienter – og bedre behandlingsforløb for tandpatienterne.

06-04-2017

Presset på operationsstuerne på Anæstesi- og Operationsafdelingen er øget betydeligt med de nye regler for udredningsret og behandlingsgaranti, og det har været nødvendigt at ’vende alle sten’ for at finde mere operationskapacitet.

Og faktisk er det i samarbejde med Regional Specialtandpleje lykkedes at øge Operationsafsnittets stuekapacitet på plan 5. Det skjulte guld viste sig at være Regional Specialtandplejes egne operations- og opvågningsfaciliteter. Ved at gennemgå visitationskriterierne og data for patienter til tandoperation i fuld narkose er der åbnet mulighed for at flytte behandlingen af en del af disse patienter til operationsstuerne ved Søndersø, hvor Regional Specialtandpleje har til huse.

En operationsstue i Regional Specialtandpleje. Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Kan behandle flere UBR-patienter
- Rokaden mellem Regional Specialtandpleje og Operationsafsnittet har gjort det nødvendigt med en række interne rokader på Operationsafsnittet for at få alt til at gå op i en højere enhed. Den frigjorte stuekapacitet kan vi bruge til at behandle flere af de patienter, som opnår ret til at blive behandlet på privathospitaler og -klinikker, hvis vi ikke selv kan behandle patienterne inden for udredningsrettens og behandlingsgarantiens tidsfrister, siger ledende overlæge Nils Falk Bjerregaard, Anæstesi- og Operationsafdelingen.

- I første omgang har vi aftalt at flytte operationer svarende til en stue en dag om måneden. Men vi arbejder på at hjemtage endnu flere tandpatienter til behandling i fuld narkose i vores egne operationsstuer, fortæller ledende overtandlæge Pernille Endrup Jacobsen, Regional Specialtandpleje.

Hun tilføjer, at Regional Specialtandpleje har været nødt til at udskifte et operationsleje og noget anæstesi- og tandlægeudstyr for at være gearet til at modtage de patientgrupper, der fremover skal behandles i Regional Specialtandplejes egne operationsfaciliteter.

Smidigere forløb for tandpatienterne
Nils Falk Bjerregaard oplyser, at Anæstesi- og Operationsafdelingen har omlagt forløbene for de tandpatienter, som på grund af deres situation og behandlingsbehov fortsat er nødt til at blive behandlet på Operationsafsnittet på plan 5. De håndteres nu i smidige, ’rene’ dagkirurgiske forløb med færre overgange og forstyrrelser. Tidligere var Børn og Unge eller Ortopædkirurgisk Afdeling patienternes stamafdeling, hvor de mødte op og blev sendt retur til efter operationen. I de nye forløb spiller de to afdelinger kun en rolle som sikkerhedsventil, hvis en patient mod forventning ikke kan komme hjem samme dag.

På patientens præmisser
At yde tandbehandling til udviklingshæmmede og psykisk syge mennesker kan være en meget kompleks opgave – og ofte har patienterne et stort behandlingsbehov.

- I vores verden findes der ingen standardløsninger – kun individuelt tilpassede forløb, hvor tillid er helt grundlæggende. Derfor har vi alle antenner ude, når patienten er til forundersøgelse, og vi noterer alle observationer, så hele behandlerteamet kan være godt forberedt inden operationen, siger Pernille Endrup Jacobsen.

Det er blandt andet vigtigt, at patienten ved, han kan sige nej, og at han ikke er tvunget til noget.

- Vi skal også være parate til at indgå kompromiser, så vi ikke gør patienten bange for at komme igen. Vi tager små skridt og når så langt, som det nu kan lade sig gøre. Til gengæld er det en fælles succes for patient og behandlerteam, når det hele lykkes, understreger hun.

Alle led i kæden er vigtige
Regional Specialtandpleje har ikke selv ansat anæstesisygeplejersker. Anæstesien til de tandpatienter, der skal opereres i fuld narkose, leverer Anæstesi- og Operationsafdelingen – uanset, om operationen foregår på anæstesisygeplejerskens hjemmebane på plan 5 eller i en operationsstue ved Søndersø.

- Vi bliver serviceret af en fast gruppe anæstesisygeplejersker, der har stort kendskab til denne sårbare patientgruppe, og som alle lægger stort engagement og empati i opgaven. Vi er meget glade for dette samarbejde, for det er vigtigt, at alle, der er involveret i behandlingen, bakker fuldt og helt op på patienternes præmisser, siger Pernille Endrup Jacobsen.

Regional Specialtandpleje opererede 579 voksne tandpatienter og 349 børn i narkose i 2016.