Den reviderede specialeplan 2017, der træder i kraft i dag den 1. juni, tildeler den tværfaglige smerteklinik i Center for Planlagt Kirurgi (CPK) regionsfunktion. Det betyder, at Smerteklinikken nu sammen med Aarhus Universitetshospital (AUH) er eneste offentlige klinik i Region Midtjylland, der tilbyder behandlingsforløb til patienter med kroniske, komplicerede smerteforløb. 

01-06-2017

Med regionsfunktion på smerteområdet møder Smerteklinikken på Regionshospitalet Silkeborg de patienter, som i over et halvt år har haft ikke livstruende, kroniske smerter (primært bevægeapparatsrelateret). Smerter, der påvirker både hverdags- og arbejdslivet. 

Og patienter med langvarige smerteforløb har brug for et helt særligt tværfagligt tilbud. Det er erfaringen, siden Smerteklinikken tilbage i oktober 2015 startede helt fra bunden med at bygge et smertetilbud op, da Center for Planlagt Kirurgi som de eneste bød ind på opgaven. I første omgang var det et tilbud til patienter med "ukomplicerede" smerteforløb, og med henblik på at Region Midtjylland selv kunne få et tilbud til de smertepatienter, som ellers henvises til private tilbud. 

- I opstartsfasen har det vist sig, at hovedparten af de patienter, der er blevet henvist til os, er det, vi kalder tunge, komplicerede forløb. Patienterne har haft smerter rigtig længe - så længe, at det for manges vedkommende påvirker deres liv negativt på mange andre områder. Der er ikke noget "quick fix" eller en standardbehandling, og de patienter har ikke haft noget sted at gå hen for at få en behandling, der kan rumme kompleksiteten. Så det tilbud, vi nu er lykkes med at få etableret, er der virkelig behov for, konstaterer afdelingssygeplejerske Mette Bæk fra Smerteklinikken på Regionshospitalet Silkeborg. 

Den daglige ledelse i Smerteklinikken på Regioshospitalet Silkeborg. Fra venstre afdelingssygeplejerske Mette Bæk og funktionsansvarlig overlæge, speciallæge i almen medicin Randi Eltved. Foto Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

Nødvendigt med meget tværfagligt tilbud 
Smerteklinikken udspringer af anæstesien, men den har udviklet sig meget tværfagligt for at kunne varetage opgaven med de kroniske, komplicerede patientforløb.

Klinikken har i dag 20 ansatte fordelt på syv forskellige faggrupper. For der er brug for både sygeplejersker, psykologer, læger, fysioterapeuter, sekretærer, socialrådgivere og serviceassistenter, hvis behandlingen skal lykkes. 

- Det vil virkelig være en undtagelse, hvis vi kan hjælpe en patient bare ved at skrue på medicinen. Og hvis vi kan, er det et "ukompliceret" forløb. Alle vores nye patienter kommer op på tværfaglig konference, for hele deres situation gør bare, at det er komplekst. Patienterne er belastede på mange fronter, som for eksempel job og privatøkonomi, på grund af deres kroniske smerter. Det skal der arbejdes med, før vi overhovedet kan komme til at arbejde med smerterne. Der er også en gruppe af patienter, der er blevet morfinafhængige på grund af deres kroniske smerter, fortæller Mette Bæk og fortsætter: 

- De belastninger fra fortiden og nutiden, som patienterne har, gør, at vi i høj grad må arbejde socialmedicinsk. Så lægefagligt kan man sige, at vi er en hybrid mellem almen medicin, psykiatri, socialmedicin og anæstesi. Det er ret specielt, men det er også en helt speciel patientgruppe.