Relationen mellem sygeplejepersonalet på den ene side og patienten og de pårørende på den anden side skal være afsættet for de kommende års udvikling af sygeplejen på HE Midt.

21-09-2017

Et nyt strategipapir ”Vision og strategi for sygepleje 2017-2019” sætter en ny teoretisk forståelsesramme – Fundamentals of Care – i centrum for de kommende års udviklingsarbejde. Fundamentals of Care (FoC) bygger videre på sygeplejeteoretikeren Virginia Hendersons oprindelige tænkning om sygeplejefagets unikke og centrale opgaver i forhold til de almenmenneskelige behovsområder. Dette som et modsvar på, at den situationsorienterede og individualiserede sygepleje kunne have haft bedre vilkår i de senere års sundhedsteknologiske udvikling og øgede specialisering.

- Grundlæggende tager strategipapiret naturligvis udgangspunkt i HE Midts mission og strategispor. Det giver på den måde retning for, hvordan vi kommer videre i arbejdet med at give sygepleje ”På patientens præmisser”, siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, HE Midt.

Sygepleje Fagligt Råd (SFR) præsenterede strategipapiret på en temadag tidligere på måneden for en bred skare af HE Midts afdelingssygeplejersker, kliniske sygeplejespecialister, forskere, specialeansvarlige og sygeplejefaglige tillidsrepræsentanter. Dagen bød blandt andet på indlæg med konkrete eksempler fra Børn og Unge og RH Hammel Neurocenter, der allerede har erfaringer med at arbejde med FoC. Samspillet med uddannelsesinstitutionerne blev også gennemgået.

Nu skal ”Vision og strategi for sygepleje” ud at leve på HE Midt. Det kommer først og fremmest til at ske i de enkelte afdelinger og centre. Målet er at udmønte strategipapiret lokalt, så det ”kommer til at fungere som et slags metrokort, der både giver overblik og forståelse samt guider for udførelse af faglig praksis i den kompleksitet, sygepleje udøves i” (citat fra strategipapiret).

Sideløbende med ”Vision og strategi for sygepleje” har HE Midt udgivet endnu et strategipapir: ”Strategi for forskning i klinisk sygepleje 2017-2019”. Se dem her:
Med Hjerne, Hjerte og Vilje – Fremtidens sygepleje på Hospitalsenhed Midt 2017-2019. Vision og strategi for sygepleje (pdf)
Sådan vil vi forske i klinisk sygepleje på Hospitalsenhed Midt 2017-2019. Strategi for forskning i klinisk sygepleje (pdf).