Sygeplejestuderende og vejledere er her samlet til et fælles møde om samarbejdet om bachelorprojekter mellem de studerende og klinikken (privatfoto). 


13-10-2017

Hospitalsenhed Midt har indgået et nyt samarbejde, hvor sygeplejestuderende samarbejder med klinikken om deres bachelorprojekter. Det giver mulighed for at få belyst en idé eller udfordring fra den kliniske dagligdag på hospitalet med nye øjne og teori. 

Det nye samarbejde mellem studerende og klinikken fungerer således, at klinikken byder ind med virkelige cases som ønskes belyst. De studerende tager så afsæt i en udvalgt case om en specifik afdelings idéer eller behov for udvikling.

Igennem samarbejdet lærer de studerende om klinikkens problemstillinger. Ligesom klinikken får belyst en konkret udfordring og får nye øjne og perspektiver på eksempelvis gældende praksis og arbejdsgange.

Samarbejdet begyndte med to bachelorprojekter, der nu har banet vejen for en formel samarbejdsaftale, der er indgået mellem sygeplejeuddannelsen, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje og HR Uddannelse. Ønsket var fra begyndelsen og er stadig, at den viden, der genereres i de studerendes bachelorprojekter, kommer patienterne til gavn i klinikken.

Idémageren bag samarbejdet

Sygeplejerske Jens Løkkegaard er idémager til samarbejdet. Han valgte selv at skrive bachelorprojekt i samarbejde med klinikken, da han var studerende. I dag er han færdiguddannet som sygeplejerske og ansat i Hjerteafsnittet på Regionshospitalet Viborg.

- Da jeg skulle i gang med mit bachelorprojekt, lå det lige til højrebenet, at opgaven skulle laves med udgangspunkt i klinisk praksis. Jeg havde tidligere samarbejdet med en ph.d.-studerende i Børn og Unge, så jeg fandt det oplagt at fortsætte med at arbejde med den case, som handlede om overvægtige patienter. Jeg fandt det meget motiverende at få lov at arbejde med en rigtig case som studerende, og derfor gav jeg idéen videre, siger Jens Løkkegaard.

Syv grupper af studerende er nu i gang med deres bachelorprojekter med udgangspunkt i klinisk praksis. I september begyndte de studerende for første gang i klinik, siden det formelle samarbejde blev indledt. Forud for indgåelsen af det formelle samarbejde er ordningen blevet afprøvet i et pilotprojekt.

De studerende har både en klinisk og en teoretisk vejleder tilknyttet, som de løbende kan bruge i løbet af processen med at udarbejde bachelorprojektet. Den kliniske vejleder støtter de studerende i at problemafgrænse og finde relevante studieaspekter inden for det valgte emne, mens den teoretiske vejleder er en underviser fra sygeplejeskolen, der vejleder omkring udarbejdelse af selve projektet.

"Fedt at lave bacheloropgave på denne måde"

En af de syv grupper af sygeplejestuderende, der netop er begyndt på deres bachelorprojekt i samarbejde med Hjerteafsnittet på Regionshospitalet Viborg, er en gruppe bestående af Jette Sejr Kruse, Anna Marie Møller og Gorm Christensen. De skal i deres bachelorprojekt sætte fokus på den gode udskrivelse af patienter med kronisk hjertesvigt. Et område hvor der ifølge personalet på Hjerteafsnittet er plads til forbedringer, og derfor har de budt ind med netop denne case.

De tre studerende Anna Marie Møller, Gorm Christensen og Jette Sejr Kruse (privatfoto).

Igennem en observationspraktik i afsnittet fik de studerende selv syn for sagen og kunne konstatere, at nogle patienter med kronisk hjertesvigt er karakteriseret af utryghed. Samtidig fik de studerende et billede af, hvordan sygeplejerskerne arbejder med denne patientgruppe i forbindelse med udskrivelsen.

- Vi havde lyst til at indgå et samarbejde med Hjerteafsnittet, fordi de havde en reel problemstilling. Samtidig får vi en viden gennem dette samarbejde, som vi kan bruge mange steder efter endt uddannelse, da det er en generel udfordring at få vendt patienternes utryghed til tryghed i forbindelse med deres udskrivelse, siger Anna Marie Møller.

- Det giver blod på tanden, at vi møder rigtige patienter med livsvilje i samarbejdet. Det er samtidig spændende at skulle arbejde med at målrette patienternes udskrivelsesforløb til vidt forskellige liv ude på den anden side af indlæggelsen, supplerer Jette Sejr Kruse.

- Det er fedt at lave bachelorprojekt på denne måde. Det giver rigtig god mening, slutter Gorm Christensen af på gruppens vegne.