Fedmekirurger, operationssygeplejersker, narkoselæger og narkosesygeplejersker på Regionshospitalet Viborg har gentænkt forløbene for patienter, der skal opereres for fedme. Nu kan de operere fem patienter om dagen mod tidligere tre.

09-11-2017

Ventetid er ikke noget, der er forbeholdt patienter. På hospitalet opstår der også ventetid for de ansatte, når de skal arbejde sammen om at løse en opgave. For eksempel på et operationshold, hvor den ene skal være færdig med sin procedure, før den næste kan komme videre med sin.

Rækkefølgen, som procedurerne eller aktiviteten foregår i, kan have stor betydning for produktiviteten. Det vidner et udviklingsarbejde fra Regionshospitalet Viborg om. Scenariet er operationsstue 12, og det handler om operationer for fedme (gastric bypass – i det følgende forkortet til GBP).

- Vi har lært at arbejde smartere. Vi arbejder ikke hårdere, og vi har netop ikke presset citronen, understreger afdelingslæge Mikkel Seneca fra Operation og Intensiv, når han fortæller om, hvordan et operationshold pludselig kan nå fem operationer på en dag mod tidligere tre.

Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Inspirationen kom fra et hospital i Rotterdam. Her havde man på GBP-operationsstuen arbejdet målrettet – næsten som i et spil Tetris - med at lægge opgaver og rutiner hensigtsmæssigt til rette, så ingen kom til at vente på at udføre sine opgaver. Og fik man tid i overskud, hjalp man de andre. På den måde var det lykkedes for GBP-teamet at gøre ventetid til produktionstid – og at nå op på otte GBP-operationer om dagen inklusive nedlukning i halvanden time til pauser og undervisning af studerende.

Et helt operationshold på studietur

På Regionshospitalet Viborg mente man ellers, at GBP-operationsforløbene var optimeret, og at tre operationer om dagen var det muliges kunst.

- Da vi hørte om resultaterne fra Rotterdam, samlede vi et helt operationshold fra Viborg og tog sammen på studietur dertil. Alle GBP-teamets faggrupper var repræsenteret, så alle aspekter blev belyst – og alle så og hørte det samme og kom hjem med ens forudsætninger, siger Mikkel Seneca.

Koordinering, nye relationer og samarbejde

Studiegæsterne fra Viborg ville ikke være blevet overraskede, hvis forklaringen på de mange daglige GBP-operationer var dobbelt bemanding. Men sådan forholdt det sig ikke. Bemandingen var som i Viborg.
Der, hvor forskellene sprang i øjnene, var deres måde at koordinere opgaverne på – og på samarbejdsrelationerne faggrupperne imellem. Det var lykkedes kollegerne på GBP-operationsstuen i Rotterdam at nedbryde de barrierer, der kan være mellem faggrupperne på en operationsstue. Alle var parate til at hjælpe hinanden for at sikre et hensigtsmæssigt flow.

Studieturen gav stof til eftertanke og til det videre arbejde med at gøre Rotterdam kunsten efter. En idegruppe blev spændt for som lokomotiv, og alle procedurer blev vendt og drejet og tilpasset hinanden. Mandag i uge 41 løb et nyt koncept for GBP-operationer af stablen på Regionshospitalet Viborg. Operationsholdet nåede fem operationer på en dag.

- Vi sparer tid ved at arbejde mere synkront. For eksempel kan patienten godt blive bedøvet og sprittet af samtidig. Vi sparer tid, når vi er opmærksomme på at tilrettelægge forløbet hensigtsmæssigt, så den ene aktivitet ikke bremser flowet på andre områder. Eksempelvis måtte kirurgerne tidligere vente, mens patienten fik anlagt drop, fortæller Mikkel Seneca.

Den store gevinst har GBP-holdet dog høstet ved at minimere ventetiden mellem operationerne. Alle er lidt mere på forkant og hjælper hinanden – og alt er lidt bedre forberedt.

Mikkel Seneca vurderer, at den enkelte patient også har fordel af det nye koncept. Der er mere tid til kontinuerlig kontakt med patienten på tomandshånd inden bedøvelsen. Det giver tryghed og bedre afstemning af forventningerne til hinanden. Han forventer også, at patientsikkerheden bliver højere i et forløb, hvor alle arbejdsgange er så minutiøst planlagt.

Spredes som ringe i vandet

Det nye GBP-operationskoncept er bredt ud på temaeftermiddage. Nøglepersoner for de involverede faggrupper er udpeget, så konceptet kommer ind under huden hos alle, der arbejder på GBP-operationsstuen.

Mikkel Seneca mener, at tankegangen i konceptet har potentiale til at kunne bruges på andre standardiserede operationstyper, der afvikles i serier umiddelbart efter hinanden. For eksempel indsættelse af hofteprotese eller fjernelse af galdeblære.

Fra januar til oktober 2017 er 198 patienter blevet opereret for fedme på Regionshospitalet Viborg - 138 GBP- og 60 sleeve-operationer.