Det giver stor mening for Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Urinvejskirurgi og Karkirurgi at arbejde tæt sammen om kvalitets- og forbedringsarbejdet.

14-09-2017

Aldrig så snart var Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) udfaset, før Mave-, Tarm- og Brystkirurgi (MTB), Urinvejskirurgi (URI) og Karkirurgi (KAR) på RH Viborg slog sig sammen om en ny, fælles kvalitets- og forbedringsorganisation.

- Vi havde gang i så meget på kvalitetsfronten, og vi havde ikke lyst til at lade os bremse af det tomrum, som DDKM reelt efterlod. Så vi var lidt dristige og organiserede os inden for nogle rammer, der passer til den virkelighed, vi arbejder i som ”skærende specialer” med fælles grundlag, rutiner og patienter, siger Helle Skytte. Hun er oversygeplejerske for alle tre afdelinger.

Krumtappen er et fælles forbedringsteam, som leder og koordinerer kvalitets- og forbedringsarbejdet på tværs af de tre afdelinger. Forbedringsteamet arbejder for bedre patientforløb, videndeling og samarbejde i den kirurgiske blok. Teamet består af afdelingsledelserne, afsnitsledere, kvalitetsansvarlige overlæger, kvalitets- og specialeansvarlige sygeplejersker, ledende sekretær, kliniske sygeplejespecialister og kvalitetskonsulent. Teamet mødes fast en gang i kvartalet og har mulighed for at supplere sig med ad hoc-møder og ad hoc-deltagere. Men det er mellem møderne, det store ”rugbrødsarbejde” sker – både det fælles og det lokale såvel som det mono- og det tværfaglige. De to tværgående kliniske sygeplejespecialister Christina Riis og Janne Laursen holder sammen på trådene i og mellem de tre afdelinger.
Efter hvert møde udsender forbedringsteamet et nyhedsbrev – ForbedringsNyt – til alle ansatte i de tre afdelinger med ultrakorte nyheder om, hvad der arbejdes med her og nu.

Mening, energi og dynamik i forbedringsarbejdet
Giver det mening at organisere kvalitetsarbejdet under ét for tre afdelinger, der ikke alene har fællestræk, men også forskelligheder? Det svarer Helle Skytte ubetinget ja til.
- Vores fælles forbedringsteam har nu fungeret i cirka halvandet år. I teamet har vi samlet de relevante nøglepersoner, og de har været i stand til at skabe grobund for gensidig hjælp og inspiration; samarbejde og netværk på tværs og videndeling. De nye rammer for kvalitetsarbejdet giver os større frihed til at bruge kræfter på emner, vi selv tematiserer, og som derfor giver værdi for netop vores patienter – og dermed også for personalet, siger hun.

Som et konkret eksempel nævner Helle Skytte et forbedringsprojekt, hvor en sygeplejerske ”går i patienternes fodspor” efter udskrivelsen for at optimere overgangen mellem hospitalet og det kommunale sundhedsvæsen.

Til kvalitetstid med hospitalsledelsen
Mange forbinder sikkert ordet ”kvalitetstid” med noget, der hører til det private liv. Ikke desto mindre har hospitalsledelsen på HE Midt indført kvalitetstid i arbejdstiden. Kvalitetstiden tilbringes på skift og på tomandshånd med alle afdelinger og centre på HE Midt. Her bliver hospitalsledelsen præsenteret for, hvordan afdelingen/centret har valgt at arbejde med forbedring og kvalitet.

MTB, URI og KAR holdt kvalitetstid med hospitalsledelsen i den forløbne uge.
- Vi fik skulderklap for et grundigt arbejde, fortæller Helle Skytte.
- Som tovholder var det en god oplevelse at få mulighed for at præsentere vores måde at angribe kvalitets- og forbedringsarbejdet på. Det var stærkt motiverende at få hospitalsledelsens ord for, at vi er på rette vej, siger Christina Riis.


MTB, URI og KAR fik skulderklap, da de forleden til ”kvalitetstid med hospitalsledelsen” fik mulighed for at gennemgå, hvordan de arbejder med kvalitet og forbedringer. Fotos: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Læs mere i MTB, URI og KAR’s dagsorden for kvalitetstid med hospitalsledelsen. Og vil du vide mere om kvalitetspolitik og kvalitetsorganisering i de tre afdelinger, kan du læse her i e-Dok.