Hospitalsenhed Midts forskningspulje støtter 11 forskningsprojekter i 2017.

07-06-2017

Hospitalsledelsen har netop fordelt 748.552 kroner fra Hospitalsenhed Midts forskningspulje.
Uddelingen er foretaget på baggrund af en faglig vurdering fra forskningsrådets bedømmelsesudvalg.
Følgende 11 forskningsprojekter er blevet tilgodeset:

 • Overlæge Hanne Maare Søndergaard, Hjertemedicinsk Afdeling: Incidens af lokale komplikationer efter koronarangiografi. Et registerstudie. 43.602 kr.
 • Overlæge Birgit Alsberg, Fertilitetsklinikken, Kvindesygdomme og Fødsler: Hormon levels during hormonal substituted frozen embryo transfer and the influence of pregnancy outcome. 75.000 kr.
 • Forskningsansvarlig MR-fysiker Lau Brix, Radiologisk Afsnit, Diagnostisk Center: Karakterisering af bevidsthedsniveau hos bevidsthedssvækkede patienter efter genoplivet hjertestop ved brug af funktionel fMRI. 75.000 kr.
 • Forskningsansvarlig ergoterapeut Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter: Anvendelighed af neuromuskulær el stimulering som hjælpemiddel under træning i spise-drikke aktivitet hos patienter med erhvervet hjerneskade og svær dysfagi. 75.000 kr.
 • Forskningsassistent Amanda Marie Somer Christensen, Diagnostisk Center: Et registerstudie baseret på forskningsårs projekt. Relevant problemstilling med solide metode til at udforske og belyse denne. 36.000 kr.
 • 1. reservelæge Tilde Kristensen, Medicinsk Afdeling: Behandling af primær minimal change nefropati med prednisolon og vitamin D. Et landsdækkende randomiseret kontrolleret studie. 75.000 kr.
 • Overlæge Rikke Bod Middelhede Hansen, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling: A randomised, double-blind, placebo controlled parallel group study on the efficacy of cannabis on neuropathic pain in humans with spinal cord injury. 75.000 kr.
 • Forskningsassistent Anna Louise Skovgaard, Center for Planlagt Kirurgi: Valg og fravalg i det ortopædkirurgiske patientforløb. En antropologisk undersøgelse af beslutninger og beslutningsprocesser. 75.000 kr.
 • Fysioterapeut Helle Kvistgaard Østergaard, Ortopædkirurgisk Afdeling: Prognostic factors for physical function and quality of life after proximal humerous fracture. A Nordic multicenter studie. 75.000 kr.
 • Underviser i dansk som andet sprog Christel Tarber, Center for Planlagt Kirurgi: Udenlandske læger i det danske sundhedsvæsen. Et aktionsforskningsprojekt med fokus på kommunikation og samarbejde. 75.000 kr.
 • Klinisk assistent Søren Bruno Elmgreen, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling: Sensory and motor control in spinal cord injury after laparoscopic implant of neuroprothesis to pelvic lumbosacral nerves. 68.950 kr.

Der var indsendt ansøgning om økonomisk støtte til yderligere 24 projekter, som det ikke var muligt at støtte inden for puljens rammer.