Afdelingen fordoblede på bare et år sin score i den lægelige videreuddannelse og løb derfor med den ene af Sundhedsstyrelsens to uddannelsespriser.

08-03-2017

Hvert år uddeler Sundhedsstyrelsen to uddannelsespriser til hospitalsafdelinger, der har haft ekstra gode resultater med den lægelige videreuddannelse. Den ene pris går til den afdeling, som Sundhedsstyrelsens inspektorer har givet flest point for resultaterne med at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen af yngre læger. Den anden pris - højdespringerprisen, som Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Viborg modtog tirsdag den 7. marts - går til den afdeling, som har forbedret sig mest siden det seneste inspektorbesøg.

Fra prisoverrækkelsen: Uddannelsesansvarlig overlæge Sükrü Oguzkan Topcu, ledende overlæge Tamás Barsi, direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, og 1. reservelæge/uddannelseskoordinerende yngre læge Anne Buchhave Olsen. Foto: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens inspektorer er et korps af læger, som er udpeget af de lægevidenskabelige selskaber. Inspektorerne kommer på besøg på alle hospitalsafdelinger, der uddanner læger, for at vurdere uddannelsesindsatsen. Inspektorerne bedømmer afdelingerne på 16 temaer.

Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Viborg scorede i 2015 1,4 point i gennemsnit. Men efter et inspektorbesøg i april 2016 var afdelingens gennemsnit steget til 2,8 point ud af fire mulige. Og selvom urinvejskirurgi specialemæssigt ligger langt fra idrætsmedicin, endte Urinvejskirurgi i Viborg altså med at blive årets højdespringer i 2016 med landets største fremgang.

Inspektorerne fremhæver, at Urinvejskirurgi har opbygget et langt bedre uddannelsesmiljø, og at afdelingen i langt højere grad tager hensyn til uddannelse af de yngre læger, når arbejdet tilrettelægges. Sidstnævnte scorer afdelingen topkarakteren "Særdeles god" for. Samlet konkluderer inspektorerne, at der er sket væsentlige forbedringer af afdelingens uddannelse, og at afdelingen er inde i en god udvikling.

Til København
En lille "urologisk delegation" bestående af ledende overlæge Tamás Barsi, uddannelsesansvarlig overlæge Sükrü Oguzkan Topcu og 1. reservelæge og uddannelseskoordinerende yngre læge Anne Buchhave Olsen var inviteret til overrækkelse af højdespringerprisen 7. marts på inspektorordningens årsmøde i København. Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen overrakte prisen – en skål fra Georg Jensen med inskription.

Og hjemme igen ...
Dagen derpå – 8. marts - var alle i Urinvejskirurgi indkaldt til fælles stående møde klokken 8.30. Angiveligt for at fejre kvindernes internationale kampdag med kaffe og kage. Afdelingsledelsen havde dog også i en parentes antydet, at der kunne være endnu en anden grund til fællesmødet.

Tamás Barsi præsenterer højdespringer-trofæet fra Sundhedsstyrelsen. Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Da Tamás Barsi løftede sløret for den virkelige anledning til sammenkomsten, lagde han ikke skjul på, at udgangspunktet for højdespringet var en dårlig karakterbog efter inspektorernes første besøg i 2015. Og at afdelingens nye uddannelsesansvarlige overlæge, Sükrü Oguzkan Topcu, har en stor del af æren for den markante forbedring.
- Vores skål er magen til den, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling i Odense fik som landets bedste uddannelsesafdeling for læger. Vi har ikke planer om at hvile på laurbærrene – så ved næste inspektorbesøg ser jeg frem til, at vi ligger over landsgennemsnittet, sagde Tamás Barsi.

Hemmeligheden bag højdespringet er i princippet simpel.
- Vi har været inde omkring alt, der ikke har fungeret godt. Det har også hjulpet, at vi har fået reduceret antallet af uddannelseslæger, så det stemmer bedre overens med antallet af speciallæger i afdelingen. Efter lang tid med ubesatte speciallægestillinger forventer vi, at alle seks normerede stillinger er besat til maj, siger han.

I 2016 blev Diagnostisk Center kåret som landets bedste uddannelsesafdeling for læger. Centret har ikke været med i opløbet i år, da inspektorerne først kommer på besøg igen i 2019.

Lækker lagkage til morgenkaffen. Og rigeligt til aften- og nattevagten ...