Sygeplejerskerne i Hjertemedicinsk Ambulatorium på hospitalet i Viborg får flere og flere opkald om blodfortyndende medicin. Opkaldene kommer fra hjemmesygeplejersker, der vil være sikre på, at de giver medicinen korrekt.

De mange ekstra opkald gav to hjertesygeplejersker idéen til at et undervisnings- og dialogmøde om den medicin, der skal forhindre blodpropper.

Torsdag efter arbejdstid var mødet en realitet, og 45 hjemmesygeplejersker fra Viborg og Skive Kommuner havde takket ja til invitationen.

- Vi havde håbet på at kunne samle 20-25 hjemmesygeplejersker, så vi er meget overvældede over interessen, siger sygeplejerske Gitte Dahlmann fra Hjertemedicinsk Ambulatorium.

Mange hjemmesygeplejersker fra Viborg og Skive Kommuner samlet til undervisning i brug af blodfortyndende medicin. Her giver overlæge Dorthe Svenstrup Møller fra Regionshospitalet Viborg en generelt introduktion til emnet. 
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt 

Hun var en af underviserne sammen med sin sygeplejerske-kollega Christina Bak Brandhof og overlæge Dorthe Svenstrup Møller. Alle har de over 10 års erfaring med blodfortyndende medicinsk behandling, og de seneste år er der sket rigtig meget.

Meget ny medicin på markedet
Hvor der i mange år har været ét dominerende præparat, er det nu et kompleks marked med godt en håndfuld forskellige typer medicin.

- Flere af de nye præparater kræver ikke jævnlig blodprøve-kontrol, men så er der til gengæld andre ting, som sygeplejersker skal være opmærksom på. Den information vil vi gerne sikre os, at de får, siger overlæge Dorthe Møller Svenstrup.

De fem mest almindelig blodfortyndende præparater. Formålet er det samme, men måden at bruge medicinen er slet ikke ens fra præparat til præparat. Det har været med til at give mange spørgsmål fra hjemmesygeplejersker.
Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Hospitalsenhed Midt.

Sygeplejerske Conni Primdal fra Viborg Kommune var en af de, der var mødt op for at blive bedre klædt på.

- Vi hælder jo ikke bare borgernes medicin op, uden vi forholder os til det, der er ordineret fra egen læge eller hospital. Men for at vi kan forholde os kritisk til det, skal vi være opdateret på, hvilke præparater der findes. Så vi ved, hvordan vi bedst håndterer dem, og hvad vi skal være opmærksomme på, forklarer hjemmesygeplejerske Conni Primdal.

Videndeling for borgernes bedste
Mens hjemmesygeplejerskerne er ”generalister”, har sygeplejersker på hospitalet kunnet ”nørde” i blodfortyndende medicin, fordi de udelukkende beskæftiger sig med blodprop-patienter og den type medicin til hverdag.

- Hvis vi sidder med en viden, som vores kolleger ude i kommunerne på plejecentre eller i borgernes eget hjem kan bruge, så skal vi stille den til rådighed. Når vi hjælper hinanden, kan vi gøre det bedste for de borgere, der bruger blodfortyndende medicin. Vi ser jo kun nogle af dem med mellemrum på hospitalet, mens hjemmesygeplejerskerne oplever borgerne i hverdagen og der kan se, om det fungerer med medicinen derhjemme, forklarer Gitte Dahlmann.

De to sygeplejersker Gitte Dahlmann (t.v.) og Christina Bak Brandhof fra Hjertemedicinsk Ambulatorium på hospitalet i Viborg havde taget initiativ til arrangementet på baggrund af mange opkald fra hjemmesygeplejersker om brugen af de mange typer blodfortyndende medicin. Målet er, at borgerne trives bedst mulig med deres medicin og får den mest optimale hjælp, uanset om det er af en sygeplejerske på hospitalet eller i eget hjem. 
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

Fra sygeplejerske til sygeplejerske
Ved videndelingsmødet torsdag var et af målene, at sygeplejerske skulle give viden til andre sygeplejersker. Hands-on-viden og dialog uden en masse andre fageksperter.

- For os er det vigtig, at det er hverdags-brugbart for vores kommunale sygeplejerske-kollegerne. Det er sjældent, vi får skabt sådan et sygeplejefagligt forum. Men nu er det lykkedes, og vi er glade for den store tilslutning, siger Christina Bak Brandhof.

Nu vil hun og de øvrige fra Hjertemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg evaluere arrangementet. Det kan jo være, der skal være en næste gang. Uanset om der gør, var der ét klart budskab til hjemmesygeplejerskerne.

- Hvis de kommer det mindste i tvivl om den blodfortyndende medicin, skal de bare ring til os, pointerer Gitte Dahlmann fra Hjertemedicinsk Ambulatorium.


Fakta:

  • Behandling med blodfortyndende medicin skal forhindre blodpropper.
  • Blodfortyndende medicin kaldes også AK-behandling. AK står for antikoagulation og betyder, at hæmme blodets evne til at størkne.
  • Det handler om at fortynde blod så tilpas meget, at patienten ikke danner blodpropper. Men samtidig må blodet ikke blive så tyndt, at der sker blødninger.
  • Ca. 150.000 danskere er i behandling med blodfortyndende medicin.

Kilde: Hjertemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg