Børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg modtog i dag 25.000 kroner fra Viborg Banko Center. Pengene er øremærket hospitalets arbejde med at bekæmpe overvægt hos børn og unge.

29-09-2011

Viborg Banko Centers formand og kasserer overrakte den store check i børneambulatoriet til de medarbejdere, der i det daglige beskæftiger sig med overvægtige børn og unge. Donationen på de 25.000 kroner er to års overskud fra bankocentrets "vinterferiebanko" for børn.


Siddende fra venstre: Sygeplejerske Annette Skjold, sygeplejerske Karin Hyldgaard, psykolog Hanne Urup Engbjerg. Stående fra venstre: Kasserer, Viborg Banko Center, Peter Christiansen, diætist Esther Hvass, formand, Viborg Banko Center, Orla Anneksgaard.

- Man kan jo sige, at det er børnene, der selv betaler. Vi havde set, at afdelingen mangler penge til at fortsætte arbejdet med overvægtige børn. Derfor skal pengene gå til det gode formål, sagde formand for Viborg Banko Center Orla Anneksgaard, da han gav pengene videre til en meget taknemlig afdeling.

- Der er desværre ikke mange penge i det offentlige sundhedsvæsen lige nu til bekæmpelse af overvægt blandt børn og unge. Så vi er taknemlige for hver en krone. Vi kan se, der er et stort behov, og vi ved, at vi har en viden. Vi skal undgå, at voksne ender med at skulle opereres for overvægt - og indsatsen starter i en tidlig alder, forklarede Børneafdelingens ledende overlæge, Lars G. Hansen.

I dag kan praktiserende læger henvise børn til børneambulatoriet til behandling for fedme og overvægt. Samtidig er Børneafdelingen på andet år med i projekt Rund og Sund (ROS) bl.a. i samarbejde med Viborg Kommune. Men afdelingen vil bringe arbejdet videre end det.

- I ROS-projektet er der fokus på de 11 til 13-årige fra Viborg Kommune, men vi vil gerne udbrede vores erfaring til at udvide aldersgruppen og det geografiske spænd, sagde Lars G. Hansen.