Træder man ind i venteområdet ved lægevagten eller skadestuen på Regionshospitalet Viborg er der nu mulighed for at benytte/udnytte ventetiden med at kigge i nye, spændende bøger fra det lokale bibliotek.

29-11-2011I venteområdets reoler har Viborg Bibliotekerne placeret billedbøger og tegneserier, samt inspirerende og flotte fagbøger til de mere voksne ventende. Samtidig er der en guide til, hvordan man kan bruge biblioteket hjemmefra. Alle Bibliotekernes materialer vil være mærket med en tydelig og iøjnefaldende mærkat: "Læs mens du venter".


Hospital møder bibliotek. Sygeplejerske Tina Søndergaard, fra skadestuen på RH Viborg, og initiativtager til biblioteks-ordningen Ilse Poulsen fra Viborg Bibliotekerne.

Initiativet til at gøre ventetiden mere inspirerende har baggrund i et lignende projekt, som tilbydes besøgende/ventende på det nye rådhus i Viborg, hvor tilbuddet er blevet positivt modtaget.

Hospitalet har ingen udgifter ved tilbuddet, og det er Viborg Bibliotekerne, der sørger for en løbende udskiftning af materialet og også tager risikoen ved fx tyveri.