Børnemodtagelsen (AMA – Akut Modtage Afsnit) på Børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg fejrer i dag 10 års fødselsdag. Det betød lidt godt til de ventende børn og forældre på en decembertravl dag i modtagelsen på 6. etage i højhuset.


Børnemodtagelsen. Arkivfoto.

01-12-2011

For 10 år siden tog Børneafdelingen initiativ til at gøre det, som mange sengeafdelinger i den nuværende omstillingstid også gør: De lavede et akut modtageafsnit for at reducere antallet af indlæggelser. Særligt om vinteren var der stort pres på de dengang to sengeafsnit, og der var behov for aflastning pga. overbelægning.

- I den akutte børnemodtagelse kunne vi modtage og observere børnene, og nogle kunne sendes hjem uden indlæggelse. Vi startede det som et forsøg, og kunne vi i modtagelsen udskrive 25 %, ville det være flot. Men udskrivelsesprocenten det første år var på 40 %, fortæller afdelingssygeplejerske Kirsten Skytte, der var med til at starte Børnemodtagelsen tilbage i 2001.

Forsøg blev hurtigt permanent
Den forsøgsvise oprettelse af Børnemodtagelsen viste sig hurtigt egnet til et permanent og selvstændigt afsnit, og sådan har det været siden.

I begyndelsen var der åbent fra kl. 08-21, og vagterne blev dækket af otte sygeplejersker på deltid – alle med bred pædiatrisk erfaring. I dag 10 år senere er afsnittet døgnbemandet og har ti ansatte (12 i vintermånederne) og deltidsansættelser er ikke længere tilstrækkeligt. I afsnittet samarbejder de rutinerede børnesygeplejersker med yngre læger, der selvfølgelig altid har mulighed for supervision fra en speciallæge.

Patientindtaget er mere end fordoblet hen over de ti år, der er gået. I dag er der også en udskrivelsesprocent på ca. 65 %. Foruden børn med medicinske sygdomme, modtages også børn under fire år med abdominalkirurgiske problemstillinger og børn under et år med hjernerystelse.

Triage og akutskærme
For bedre at kunne håndtere de til tider mange børn i modtagelsen og løfte kvaliteten af arbejdet har afsnittet indarbejdet triage som sorteringsværktøj, og for nylig fik afsnittet også akutskærme op, som bl.a. Regionshospitalet Viborg kender fra Akutafdeling A24 og Skadestuen.

- Skærmene giver os et godt overblik, og triageringen hjælper os til hurtigt og sikkert at finde de dårligste børn, som kræver øjeblikkelig behandling. Vi har også oprettet et subakut spor om formiddagen, så vi kan omfordele nogle børn fra om aftenen til om formiddagen, så børn og forældre ikke skal vente unødigt længe hos os, fortæller Kirsten Skytte.


Ti års fødselsdag den 1. december. Fra venstre Børneafdelingens oversygeplejerske Maria Brinck Krog, afdelingssygeplejerske Kirsten Skytte og en af dagens patienter Ea Liegaard Kristensen på 1 år med mor Janni Liegaard Kristensen.

Værd at fejre
På Børneafdelingen har man altså ved egen drift med en idé for 10 år siden skabt den udvikling omkring ambulant behandling og reduktion i sengeforbruget, som nu indarbejdes overalt bl.a. i spareøjemed og for at få optimeret patientforløbene.

- Vi synes, det er værd at fejre – og det viser vores resultater også. Flest mulige børn kan vi sende direkte hjem igen med behandling og vejledning i modtageafsnittet. Det betyder samtidig, at vores kolleger i sengeafsnittet ved siden af kan passe og behandle de mest syge børn, konstaterer Kirsten Skytte.