Regionshospitalet Viborg går frem fra tre til fire stjerner. Regionshospitalet Silkeborg afleverer en af sine fire stjerner - og Regionshospitalet Skive bevarer sine fire stjerner. Sådan ligger landet, efter at Sundhedsstyrelsen den 8. juni har opdateret sin "stjernedatabase" www.sundhedskvalitet.dk.

08-06-2011

Ovennævnte er den generelle sygehuskarakter, hvor hospitalet bedømmes på de fysiske forhold, hygiejneforhold, rettidighed, patientoplevede fejl og patienttilfredshed. Resultaterne fra den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) indgår som en væsentlig del af opdateringen. Som noget nyt indgår der tal for patientoplevede fejl ved indlagte og ambulante forløb. De erstatter tal for patientoplevede fejl ved medicinering og operation, og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere data.

"Stjernedatabasen" beregner ikke sygehuskarakter for Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Tre stjerner udtrykker landsgennemsnittet - fem er maksimum.

- Umiddelbart er det svært at gennemskue, hvorfor Silkeborg mister og Viborg vinder en stjerne. Vi hæfter os ved, at vores hospitaler har gjort fremskridt i forhold til tidligere - og at de ligger særdeles pænt i forhold til landsgennemsnittet. Det er flot i en tid med store besparelser og omstruktureringer, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen på vegne af hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive.

Behandlingskarakterer
Ud over den generelle sygehuskarakter uddeler "Stjernedatabasen" også karakterer i form af stjerner på udvalgte behandlingsområder. I denne omgang er det alene fødselsområdet, der er opdateret. Her scorer Regionshospitalet Silkeborg uændret fire stjerner og Regionshospitalet Viborg uændret to stjerner.

I forhold til landsgennemsnittet får flere af de fødende i Viborg sat fødslen i gang. Flere bliver klippet i mellemkødet under fødslen, og der er flere tilfælde af blødning efter fødslen. Alt sammen forhold, der trækker behandlingskarakteren ned, men som der er gode forklaringer på:

- Afdelingen har altid en gennemdrøftet, faglig begrundelse for at sætte en fødsel i gang. Blandt andet har afdelingen længe praktiseret undersøgelse af gravide, der er gået 10 dage over termin. Denne praksis er nu på vej til at blive indført på landets øvrige fødesteder.

- Afdelingen arbejder målrettet på at forebygge mellemkødsbristninger, der også involverer endetarmsmusklen. I en periode kan det øge antallet af klip i mellemkødet.

- Afdelingen har i sin kvalitetssikring været lidt på forkant med hensyn til systematisk måling af blødningsomfang efter fødslen. Det er velkendt, at blødning vurderes mindre ved skøn, end hvis blodtabet måles konkret. Ved indberetning til Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) anbefales det nu, at alle afdelinger systematisk måler blodtab. Afdelingen i Viborg har i øvrigt indført tværfaglig teamtræning i at begrænse blødning efter fødslen.

- Endelig trækker det ned, at Viborg-afdelingens andel af ukomplicerede fødsler er mindre end landsgennemsnittet. "Stjernedatabasen" definerer imidlertid ikke, hvad en ukompliceret fødsel er, men tal fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) dokumenterer, at Viborgs andel af førstegangsfødende med en ukompliceret fødsel stort set svarer til landsgennemsnittet.

De øvrige karakterer for behandlingskvalitet
På de øvrige områder, der tildeles stjerner for behandlingskvaliteten, er der ikke sket opdateringer i denne omgang. Her vises fortsat følgende resultater for hospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive: