Hospitalsenhed Midt er parat til at tage imod neurologiske patienter fra et større område i Region Midtjylland.

18-10-2011

Følger Region Midtjyllands regionsråd indstillingen fra sit forretningsudvalg, bliver den akutte behandling af patienter med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) centraliseret på to af regionens tre neurologiske afdelinger. På årsbasis får den ventede beslutning betydning for cirka 2.000 patienter, som ikke længere kan blive behandlet i Viborg, Randers eller Horsens, men i stedet må til Aarhus eller Holstebro.

På regionens tredje neurologiske afdeling i Viborg betyder omlægningen et farvel til cirka 500 akutte apopleksi-patienter om året – og dermed cirka halvdelen af afdelingens sengekapacitet.
De øvrige 14 senge i afdelingen bruges i dag på patienter med såkaldte klassisk neurologiske sygdomme, bl.a. epilepsi, Parkinsons sygdom, demens og sclerose. Er der behov for rehabilitering, foregår dette på neurorehabiliteringen i Skive eller på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, som har specifikke, tværfaglige tilbud til hver enkelt patientkategori.

Netop den klassiske neurologi bliver afdelingens nye fokusområde i fremtiden. Det bliver der brug for, når Aarhus og Holstebro skal bruge en større del af deres kapacitet på at behandle patienter med apopleksi.

Forretningsudvalgets vision er, at Neurologisk Afdeling i Viborg-Skive udvikler et center for klassisk neurologi i form af et diagnostisk center, hvor patienter fra hele regionen kan blive undersøgt for uspecifikke neurologiske lidelser, samt - som noget nyt - en smerteklinik. Sammen med andre neurologiske områder, der kan centraliseres for hele regionen, forventer forretningsudvalget, at Neurologisk Afdeling Viborg-Skive fortsat vil være en fagligt og driftsøkonomisk bæredygtig enhed, der kan tiltrække og fastholde kvalificeret personale og dermed sikre patienterne høj behandlingskvalitet.

Solidt fagligt grundlag
Hospitalsenhed Midt har et solidt fagligt grundlag for at imødekomme politikernes ambitioner om at udvikle et center for klassisk neurologi, vurderer hospitalsenhedens cheflæge, Christian Møller-Nielsen. Samtidig tilgodeser den nye fordeling af opgaverne nogle indre sammenhænge, som er helt essentielle for Hospitalsenheden Midt.

- Det neurologiske speciale har en helt central betydning for hospitalsenheden. Vi har to højt specialiserede funktioner (Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade), som begge har nær faglig tilknytning til det neurologiske speciale. Desuden varetager vi i Skive regionale funktioner inden for neurorehabilitering. Det er afgørende, at vi også i fremtiden kan sikre faglig balance på alle fire hjul, siger cheflægen.

Konkrete bud
Regionsrådet træffer den endelige beslutning om strukturændringerne på det neurologiske område på sit møde 26. oktober. Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt har allerede afleveret en oversigt over områder, som kan være relevante at udvide med på Hospitalsenhed Midt eller at samle helt for regionen. De enkelte punkter har tæt sammenhæng med Hospitalsenhed Midts nuværende opgaver.

Hospitalsledelsen peger på, at det diagnostiske center for patienter, som skal udredes for neurologiske lidelser, bl.a. kunne rumme:

  • Udredning og behandling af patienter med epilepsi
  • Udredning og behandling af patienter med bevægeforstyrrelser, fx Parkinsons sygdom
  • Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med hjernekræft
  • Udredning og behandling af patienter med hukommelsessygdomme, fx Alzheimers demens
  • Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med neuromuskulære sygdomme, fx nervebetændelse
  • Udredning og behandling af hovedpine og smertetilstande i samarbejde med den højtspecialiserede funktion i Aarhus
  • Neurofysiologiske undersøgelser samt udredning og behandling af søvnsygdomme, fx søvnapnø
  • Nye behandlingsformer til patienter med sclerose samt et tværfagligt, specialiseret og målrettet genoptræningsforløb
  • Individuelle rehabiliteringstilbud til patienter med hjernetraume, fx efter trafikulykke og efter akut behandling på neurokirurgisk afdeling.

Fakta:
Region Midtjyllands omlægning af opgaver inden for det neurologiske speciale udspringer af et sparekrav på 20 mio. kroner.

Økonomien presses herudover af et fagligt og politisk krav om, at der skal være mulighed for trombolyse (behandling, der opløser en blodprop) ved de afdelinger, der modtager patienter til akut behandling for apopleksi. Fagligt er Viborg klar, men står uden finansieringsmulighed. Behandlingen foregår i dag i Aarhus og Holstebro.

Mellem 50 og 100 af de cirka 500 apopleksi-patienter, der behandles om året i Viborg, har behov for trombolyse.

Patienter med små blodpropper i hjernen eller advarselssymptomer på apopleksi vil også efter omlægningen have mulighed for at blive undersøgt i Viborg i Neurologisk Afdelings akutklinik.