Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg er fortsat en af tre bæredygtige neurologiske afdelinger i Region Midtjylland. Det har et enigt regionsråd besluttet. Politikerne pointerede samtidig, at den klassiske neurologi styrkes i Viborg.

28-10-2011

Se pressemeddelelse (pdf)

Det betyder, at Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg skal behandle og genoptræne flere patienter med nogle af de neurologiske sygdomme, som hospitalet allerede har stor ekspertise i. Regionshospitalet Viborg skal altså modtage neurologiske patienter fra en større del af Region Midtjylland.

Konkret besluttede det enige regionsråd at centralisere den akutte behandling af patienter med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) på de neurologiske afdelinger i Aarhus og Holstebro. Dermed lukker den del af Neurologisk Afdeling i Viborg, der i dag behandler patienter med akut apopleksi.

Klassisk neurologi og rehabilitering
Neurologisk Afdeling i Viborg får i stedet neurorehabilitering og den klassiske neurologi som kerneområde.

Neurologisk Afdeling har i dag neurorehabilitering med 40 senge på Regionshospitalet Skive, som genoptræner og behandler patienter bl.a. i tæt samarbejde med Hammel Neurocenter. Regionsrådet besluttede, at der opretholdes en bæredygtig enhed i Skive.

Inden for den klassiske neurologi er Neurologisk Afdeling allerede bredt funderet. Så mens akutte patienter med blodpropper og hjerneblødninger skal til Holstebro eller Aarhus, skal andre neurologiske patienter fra de steder til Viborg, der får klassisk neurologi som sin profil.

Med onsdagens politiske beslutning begynder et arbejde med at klarlægge præcis, hvilke neurologiske sygdomskategorier der med fordel kan flyttes fra Hospitalsenhed Vest og Aarhus Universitetshospital til Viborg.

Bud på udvidede funktioner i Viborg
Hospitalsenhed Midt ser allerede nu følgende områder, som med fordel kan samles i Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg: 

  • Nye behandlingsformer til patienter med sclerose (kronisk sygdom i centralnervesystemet) samt et tværfagligt, specialiseret og målrettet genoptræningsforløb
  • Udredning, tovholderfunktion og rehabilitering af patienter med hjernekræft
  • Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med neuromuskulære sygdomme fx nervebetændelse
  •  Udredning og behandling af patienter med demens, fx Alzheimers syge

I forbindelse med regionsrådsmødet blev det desuden besluttet, at regionsrådet til januar får et oplæg om, hvilke områder inden for den klassiske neurologi afdelingen i Viborg skal varetage.