Flere patienter vil blive behandlet ambulant. Fra årsskiftet er Medicinsk Diagnostisk Klinik på Regionshospitalet Viborg klar til at modtage medicinske patienter inden for 24 timer til et hurtigt udrednings- og behandlingsforløb uden indlæggelse.

27-12-2011

For nogle hospitalspatienter vil det være både lettere og mindre indgribende at blive undersøgt og komme i behandling uden at blive indlagt. Naturligvis under forudsætning af, at udredningen kan finde sted lige så hurtigt og sikkert som under indlæggelse.

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg har siden foråret reserveret faste akuttider i afdelingens specialambulatorier til den type patienter. Nu er afdelingen klar til at tage næste skridt i udviklingen. Fra årsskiftet modtager Medicinsk Diagnostisk Klinik patienter inden for 24 timer til et hurtigt udrednings- og behandlingsforløb.

- Et stort ønske går i opfyldelse med åbningen af Medicinsk Diagnostisk Klinik 2. januar. Vi kompletterer nu vores tilbud om hurtig og kompetent udredning til de patienter, der ikke behøver en seng på hospitalet, siger oversygeplejerske Bente Dam, Medicinsk Afdeling.

Hun tilføjer, at det nye tilbud i Viborg svarer til den "sammedags-udredning", som Regionshospitalet Silkeborgs diagnostiske center har høstet gode erfaringer med, og som patienterne udtrykker stor tilfredshed med, fordi de kan få en hurtig afklaring og komme i gang med behandlingen i vante rammer uden at skulle gennem en indlæggelse. Desuden er den nye klinik en vigtig brik i Regionshospitalet Viborgs kapacitetstilpasninger, der siden maj har lukket i alt 26 medicinske senge.

Lægefagligt ledes Medicinsk Diagnostisk Klinik af overlæge Helene Nørrelund. Afdelingssygeplejerske Lene Dürr Würtz varetager den sygeplejefaglige ledelse.
- Patienter skal kun indlægges akut på hospitalet, når undersøgelse, pleje og behandling ikke kan foregå ambulant. Så hospitalsvisitationen vil fremover spørge den indlæggende læge, om patientens problem kan løses i et ambulant forløb, siger de.


Daglig ledelse af Medicinsk Diagnostisk Klinik - fra venstre afdelingssygeplejerske Lene Dürr Würtz og overlæge Helene Nørrelund.

Som eksempler på patienter, der kan blive udredt i Medicinsk Diagnostisk Klinik, nævner de patienter med uspecifikke symptomer som fx vægttab, smerter, træthed, let feber eller med undersøgelsesresultater, som uden forklaring ”falder skævt ud”, fx en forhøjet blodsænkningsreaktion - altså patienter med et sygdomsbillede, der ikke entydigt peger i retning af et af de medicinske grenspecialer.

Medicinsk Diagnostisk Klinik får domicil i behandlingsbygningen på etage 4 sammen med Reumatologisk Ambulatorium og Dermatologisk Ambulatorium.

Klinikken får fire åbne akuttider alle hverdage. Patienterne vil opleve et udredningstilbud, der er lige så godt, som hvis de blev indlagt, da Medicinsk Diagnostisk Klinik får samme adgang til diagnostiske undersøgelser og tilsyn fra alle hospitalets specialer.