Med indvielsen af Skive Sundhedshus er samlingen af de vigtigste nære aktører i sundhedsvæsenet en realitet: Praktiserende læger, kommune, patientforeninger og nære hospitalsfunktioner er nu under samme tag.

04-10-2011

Link til Skivesundhedshus.dk

Indvielsen fandt sted tirsdag formiddag, hvor repræsentanter for husets ”beboere” var mødt op for at fejre, at de nu er flyttet sammen.

- Sammen med Skive Kommune har vi haft en klar vision for hvordan sundhedshuset bliver et stærkt bidrag til et sammenhængende sundhedsvæsen med nære sundhedstilbud tæt på borgerne, siger formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg, Carl Johan Rasmussen (S).

Som eksempel nævner han en patient med sukkersyge. Hun eller han vil have brug for både sin praktiserende læge, speciallægen på hospitalet samt genoptræning og forebyggelse hos kommunen.

- Nu samles de fleste af tilbuddene i sundhedshuset, hvor vi eksempelvis har sikret, at der er ambulatorier for nogle af de sygdomme, mange mennesker lider af, siger han.

Uformelt samarbejde
Også Skives borgmester Flemming Eskildsen (V) hæftede sig ved, at ”bofællesskabet” vil sikre en smidigere overgang mellem sektorerne.

- I det daglige arbejde bliver samarbejdet om patienterne lettere. Allerede nu, hvor kommunens sundhedscenter har boet i huset i et halvt år, oplever vi, hvordan de uformelle bånd, der får ting til at glide, er blevet styrket til glæde for borgerne, siger han.

Eksempelvis fortæller Flemming Eskildsen, hvordan der er trafik på trappen mellem regionens lungeambulatorium og kommunens sundhedscenter, for at sikre, at kommunens og ambulatoriets tilbud til borgerne spiller sammen.

- Vi skal have en éntydig fordeling af opgaverne. Men vi skal samtidig sikre, at borgerne ikke bliver tabt mellem systemerne. Her er sundhedshuset et rigtig godt bud på, hvordan det kan ske, sagde Flemming Eskildsen.

Fakta
Skive Sundhedshus rummer i øjeblikket følgende funktioner:

Praktiserende læger

 • Henrik Laursen og Poul Dahl
 • Bent Larsen

Skive Kommune

 • Sundhedscenter med tilbud om blandt andet genoptræning, forebyggelse og patientskoler
 • Den kommunale hjemmepleje
 • Myndighedsafdeling – visitation af ydelser til ældre og syge

Frivillighedsrådet med en række patientforeninger bl.a.:

 • Hjerneskadeforeningen
 • Gigtforeningen
 • Diabetesforeningen
 • Lungeforeningen
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Hjerteforeningen

Region Midtjylland - hospitalsfunktioner:

 • Akutklinik
 • Neurorehabilitering
 • Lungeambulatorium
 • Hjerteambulatorium
 • Diabetesambulatorium
 • Palliativt team
 • Blodprøvetagning mv.
 • Røntgen, ultralyd og ct-skanning
 • Jordemoderkonsultation
 • Fertilitetsklinik
 • Hukommelsesklinik
 • Sårcenter
 • Regionspsykiatri

Skive Sundhedshus er det første sundhedshus i Region Midtjylland. Men flere er godt på vej.
Konkret arbejder regionen sammen med blandt andet kommuner og praktiserende læger om at oprette sundhedshuse i:

 • Grenaa
 • Ringkøbing
 • Holstebro