Nyt forskningsprojekt skal vise, om der er sundhedsmæssig og økonomisk gevinst ved at forebygge hjertekarsygdom hos kvinder.

03-11-2011

For tyve år siden var der kun én kvinde for hver fem patienter, der blev opereret for åreforkalkning. I dag er situationen en anden. Nu opereres der lige mange kvinder og mænd. Desuden viser statistikken over dødsårsager en uheldig udvikling for kvinder med hjertekarsygdom. I sammenligning med andre europæiske lande dør forholdsvis flere kvinder i Danmark af hjertekarsygdom.

Det er på denne dystre baggrund, Karkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg nu søsætter et nyt forebyggelsesprojekt, som specifikt retter sig mod kvinder. 2000 kvinder  i alderen 60, 65, 70 og 75 år - alle med bopæl i Viborg Kommune - vil frem til sommeren 2013 blive inviteret til en forebyggende undersøgelse, der kan afsløre symptomer på hjertekarsygdom.

Den dårlige udvikling for kvinder skyldes først og fremmest livsstilen. Men også det faktum, at forebyggelsesindsatsen mod hjertekarsygdom traditionelt har rettet sig mod mænd, fordi det især var mænd, der blev ramt af hjertekarsygdom.

- Ingen er vel længere i tvivl om, at mænd bør lade sig undersøge for hjertekarsygdom, når de kommer lidt op i alderen. Effekten af en stor forebyggelsesindsats er ikke udeblevet. Mændene vinder leveår, mens kvinderne halter bagefter. Vi føler os efterhånden forpligtet til at undersøge, om et systematisk forebyggelsesprojekt for kvinder kan nedsætte deres risiko for at blive ramt af alvorlig hjertekarsygdom. Og - som i ethvert projekt, der handler om forebyggelse - at beregne om et sådant forebyggelsesprogram kan betale sig økonomisk, fx i form af sparede udgifter til hospitalsbehandling, genoptræning og hjemmepleje, siger professor, overlæge, dr.med. Jes S. Lindholt og kommende ph.d.-studerende, sygeplejerske Marie Dahl Thomsen, Karkirurgisk Afdelings forskningssektion.

En palet af undersøgelser
Sammen står de bag Viborg-undersøgelsen, som skal være hovedprojekt i Marie Dahl Thomsens ph.d.-arbejde. Det er Marie Dahl Thomsen, der gennemfører samtlige undersøgelser, som udføres et sted, der i forvejen er velkendt for de inviterede kvinder i målgruppen. Undersøgelseslokalet ligger nemlig dør om dør med Brystkræftscreening Viborg på Sct. Jørgens Vej 11.


Sct. Jørgens Vej 11 lægger nu lokaler til to forebyggende undersøgelser for kvinder. Mandag den 31. oktober tog sygeplejerske Marie Dahl Thomsen mod de første kvinder i en ny undersøgelse, der skal forebygge hjertekarsygdomme hos kvinder.

I løbet af en halv time vil de fremmødte blive undersøgt for åreforkalkning i benene og i halspulsårerne; for udposning på legemspulsåren i maven; for forhøjet blodtryk samt forhøjede mængder kolesterol og sukker i blodet - faktorer, der øger risikoen for eksempelvis blodpropper og død markant.

Viser undersøgelserne begyndende eller fremskredne helbredsproblemer, tilbyder forskningsprojektet opfølgende samtale, vejledning i forebyggelse og eventuelt start på forebyggende medicinsk behandling. Viser undersøgelsen udposning på legemspulsåren, tilbyder Karkirurgisk Afdeling årlige kontroller eller operation efter behov.  Kvindens egen læge får besked om undersøgelsesresultaterne med henblik på opfølgning.

Et KRAM fra kommunen
Landets kommuner fik ved den seneste kommunalreform nye opgaver inden for forebyggelse. Og Viborg Kommune står klar med tilbud til de kvinder, der ved undersøgelsen får konstateret helbredsproblemer. Formand for Viborg Kommunes Forebyggelsesudvalg, Katrine Ørnebjerg Larsen, glæder sig til samarbejdet om de sygdomsforebyggende tiltag. Hun siger:
- Det er et vigtigt forskningsprojekt, som kommunen er inviteret til at deltage i, både for de kvinder, der nu bliver tilbudt screeningsundersøgelsen, og ikke mindst for alle de kvinder, der kommer efter. Vi har de seneste fem år arbejdet med KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). De tre vigtigste for kvinder med tegn på hjertekarsygdom er kostvejledning, rygestop og motion. Vi vil samle informationer om kommunens tilbud på disse områder, så kvinderne kan få et samlet overblik over mulighederne.

Hver uge vil 60 kvinder blive inviteret til at deltage i undersøgelsen, som Karkirurgisk Afdelings forskningssektion har det overordnede ansvar for. Der er tilknyttet en projektgruppe med repræsentanter fra Viborg Kommune, Center for Sygeplejeforskning, Viborg, sundhedsøkonomer og relevante kliniske specialister på området.