Oprettelsen af diagnostiske centre har gennem længere tid været en del af debatten om sundhedsvæsenet. Derfor holder Region Midtjylland og Diagnostisk Center i Silkeborg tirsdag den 1. november en konference om netop diagnostisk centre, hvor også minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), deltager.

27-10-2011

Konferencen, der holdes i regionsrådssalen i Viborg, har til formål at udveksle de værdifulde erfaringer, som Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har gjort sig. På konferencen vil læger fra Diagnostisk Center blandt andet præsentere de seneste resultater i udredningen af alvorlig sygdom/kræft uden kendt oprindelse.

Netop disse forløb er et område, hvor Diagnostisk Center har nedsat ventetiden på diagnose betragteligt, og patienterne derfor kan komme i langt hurtigere behandling, hvis det viser sig, at de har kræft.

- Jeg synes, det er rigtigt spændende, at Diagnostisk Center i Silkeborg kan afkorte ventetiden ved at tænke i sammenhæng. Men hvad vigtigere er: Jeg tror faktisk, at det er den slags ideer, der øger patienternes tryghed og tilfredshed med Region Midtjyllands sundhedstilbud, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Gode erfaringer med effektive patientforløb

Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg er bygget på en sammenslutning af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centerets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet. Netop det i forvejen tætte samarbejde mellem de to specialer i Silkeborg har været en vægtig årsag til, at så mange forløb har kunnet optimeres og gøres bedre. Og med oprettelsen af Diagnostisk Center blev det samarbejde for alvor cementeret. 

- Vi har speciallæger inden for alle ni medicinske specialer, og det betyder, at en patient hurtigt vil kunne blive tilset af flere specialister samtidig. Dermed kan man få en diagnose og blive sat i behandling langt hurtigere, end hvis man skulle henvises fra egen læge til én specialist, så tilbage til egen læge, som så først skulle henvise til en anden specialist og så videre. På den måde undgår vi unødige forsinkelser i forløbet, og patienterne kan få hurtigere behandling, forklarer ledende overlæge ved Diagnostisk Center, Ulrich Fredberg.

Færre indlæggelsesdage og hurtigere behandling

På det medicinske område har Regionshospitalet Silkeborg siden 2007 været udpeget til at være Center of Excellence på det medicinske område - altså arbejde med udvikling af optimale patientforløb. De tiltag, som er udviklet under Center of Excellence, er blevet videreført i Diagnostisk Center. Det har på adskillige områder medført langt færre indlæggelsesdage for patienterne, som i stedet i langt højere grad kan bliver undersøgt og behandlet ambulant.

Senest er centeret blandt andet udpeget til at skulle varetage udredningen for okkult cancer – mistanke om alvorlig sygdom/kræft uden kendt oprindelse – for alle borgere i Region Midtjylland.

Se program for konferencen (pdf)
Se pressemeddelelsen (pdf)