På Regionshospitalet Viborg vil bl.a. patienter med små blodpropper i hjernen kunne undgå unødvendig indlæggelse og samtidig hurtigere blive udredt, når en ny akutklinik for neurologiske sygdomme åbner 1. september.

19-08-2011Den nye akutklinik i regi af neurologisk afdeling vil betyde bedre og hurtigere hjælp til praktiserende læger og dermed også hurtigere diagnosticering af de subakutte patienter. I akutklinikken vil man bl.a. udrede patienter med små blodpropper i hjernen med symptomer, der har varet mere end 48 timer. Herudover er klinikken også tiltænkt patienter med symptomer på hjernekræft.

Ved at organisere forløbene i akutklinikken, vil patienterne hurtigere blive tilset af en speciallæge, og dermed hurtigere blive udredt og komme i behandling – en forbedring i både tid og kvalitet. Det tilstræbes, at patienterne udredes første dag i akutklinikken og afsluttes på hospitalet senest på 3. døgn.

- Det kan udelukkende lade sig gøre, fordi der er et tæt samarbejde med en lang række af de øvrige afdelinger på hospitalet. De bidrager bl.a. med hurtige undersøgelser og prøver, forklarer ledende overlæge Lene Rosendahl fra neurologisk afdeling på RH Viborg.

Patienter med en mindre blodprop i hjernen vil også blive vurderet af fysioterapeut og ergoterapeut i akutklinikken, så behovet for genoptræning vurderes samtidig med den øvrige udredning i klinikken. Det betyder, at patienterne kan får en genoptræningsplan med, allerede når de forlader akutklinikken. Tidligere foregik det under indlæggelse, men nu vil det blive ambulant.

- Afstanden til neurologisk afdeling skulle gerne blive kortere, og de praktiserende læger kan bl.a. ringe til os direkte i akutklinikken eller komme til os via hospitalsvisitationen. Vi forventer, at der på den måde bliver færre indlæggelser. De praktiserende læger ved jo, at patienten kan komme ind på akutklinikken – hvis ikke samme dag, så i hvert fald næste morgen, forklarer ledende overlæge Lene Rosendahl fra neurologisk afdeling på RH Viborg.

Neurologisk Akutklinik bemandes af et team med speciallæge, koordinerende sygeplejersker og sekretær. Med oprettelsen af akutklinikken sker der samtidig en omrokering i neurologisk afdeling, hvor der bl.a. lukkes en 4-sengsstue. Stuen skal benyttes til opholdsstue for patienterne i akutklinikken.