Hospitalsenhed Midt har ansat 45-årige Leif P. Christensen som økonomi- og planchef pr. 1. november. Han kommer dermed til at stå i spidsen for den afdeling, der understøtter de fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt med økonomistyring og planlægning.

13-10-2011

    Leif P. Christensen kommer fra en stilling som kontorchef i Region Midtjyllands kontor for Aktivitet & Økonomi. Han har siden 2006 været kontorchef inden for sundhedsøkonomi og har beskæftiget sig med området i 15 år. I de år har han gennem arbejdet haft tæt kontakt til hospitalerne.


Med jobbet som leder af Økonomi & Plan i Hospitalsenhed Midt (Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive) kommer Leif P. Christensen helt tæt på hospitalernes drift og dagligdag.

- Efter flere år som kontorchef i Region Midtjylland ser jeg frem til at arbejde mere bredt med økonomi og planlægning. Jeg er klar over, at Hospitalsenhed Midt har en udfordring med at tilpasse økonomi og aktivitet bl.a. efter den store omstillingsplan tidligere på året. Det ser jeg som en spændende opgave, og jeg føler mig rustet til at være med til at finde løsningerne, siger Leif P. Christensen.

Leif P. Christensen er uddannet matematikøkonom (cand.scient.oecon.) fra Aarhus Universitet. Foruden ansættelser inden for Region Midtjylland, har han også været ansat i Århus Amt og Vejle Amt samt på Odense Universitetshospital.

Privat bor Leif P. Christensen lidt øst for Viborg på et nedlagt landbrug sammen med hustruen Ingelise og døtrene Anna Sofie (9) og Helene (6).

Se fakta om Hospitalsenhed Midt

Download foto af Leif P. Christensen. Det fri benyttelse i pressen mod kreditering.
Foto: Regionshospitalet Viborg.