Dr.med., ph.d. Jes S. Lindholt bliver professor i forebyggelse af kredsløbssygdomme.

12-10-2011

Se hele pressemeddelelsen (pdf)

Sygdomme i blodårerne koster liv, førlighed og livskvalitet for mange mennesker. Men forskning har vist, at der er gode muligheder for at forebygge sygdom af den type. Det har Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt valgt at satse på i fællesskab. Samtidig er Jes Lindholts professorat i forebyggende karkirurgi et skridt på vejen til at få området anerkendt som universitetsklinik.

    Konkret er det aftalt, at Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet opretter et professorat i vaskulær forebyggelse (forebyggelse af kredsløbssygdomme). Professoratet placeres på Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Karkirurgisk Afdelings forskningsoverlæge, dr.med., ph.d. Jes S. Lindholt, tiltræder som professor 1. november 2011.

Forskning af hensyn til patienterne
Placeringen af professoratet på Regionshospitalet Viborg er et led i Aarhus Universitets og Region Midtjyllands fælles planer om at styrke forskningssamarbejdet mellem universitetet og regionshospitalerne. Det sker bl.a. for at øge fokus på forskning af de sygdomme, som rigtig mange mennesker har.

-­ Vi prioriterer forskning for at højne kvaliteten af den behandling, vi giver patienterne. Professoratet er en anerkendelse af det store forskningsarbejde - med patienten i centrum - der foregår i Karkirurgisk Afdeling under ledelse af Jes S. Lindholt. Professoratet får utvivlsomt også betydning for afdelingens og hospitalsenhedens evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med interesse for forskning. Chancerne for at opnå ekstern finansiering af forskningsprojekter bliver givetvis også større, vurderer cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt.

Frontløber for decentral forskning
Den kommende professor skrev historie, da han helt tilbage i 1993 overbeviste Viborg Amts sundhedsudvalg om, at formaliseret forskning også kunne og burde finde sted uden for universitetshospitalerne. Han gik forrest i udviklingen og startede et lokalt forankret ph.d.-arbejde om forebyggende folkeundersøgelser for udposning på legemspulsåren i maven. Dette arbejde har lige siden givet næring til en meget stor forskningsaktivitet i afdelingen - herunder adskillige ph.d.-arbejder og Jes S. Lindholts egen doktordisputats.

Jes S. Lindholt har høstet stor national og international anerkendelse for sit forskningsarbejde. Samtidig har han evnet at fastholde kontakten med sine mange videnskabelige samarbejdspartnere over hele jordkloden, så han i dag har et særdeles stort og tværfagligt vidt forgrenet netværk.

-­ Karkirurgien rummer et stort forebyggelsespotentiale. Det handler både om at forebygge primær sygdom, fx livsfarlig udposning på legemspulsåren eller åreforkalkning i benene. Men vi er også optaget af at forebygge svære komplikationer til karkirurgiske operationer, fx betændelse ved åreproteser. Desuden har vi et ansvar for at forske i en af de store folkesygdomme, nemlig åreknuder, som forringer livskvaliteten for mange mennesker, siger Jes S. Lindholt.

Perspektiver i Hospitalsenhed Midt
Jes S. Lindholt ser store muligheder i at gøre fælles front med tilgrænsende specialer i hospitalsenheden.

-­ Hjertemedicinerne i både Viborg og Silkeborg er også særdeles forskningsinteresserede og -aktive. Vores specialer er som forbundne kar, og jeg er overbevist om, at vi kan vinde meget i et tværfagligt forskningssamarbejde om hjerte- og karsygdomme, siger han.

Når der skal indføres nye behandlinger i sundhedsvæsenet, stilles der store krav til, at effekten kan bevises videnskabeligt. Det svære ved forebyggelse er, at der også skal føres bevis for omkostnings-effektivitet – altså at det kan betale sig.

-­ Jeg vil ufortrødent fortsætte mit arbejde med at udvikle forebyggende tilbud på disse præmisser. Det er jo ved at kombinere forskningen med det daglige arbejde i klinikken, alle får størst nytte og gavn af vores forskningsaktiviteter, siger den nyudnævnte professor.

Professor Jes S. Lindholt holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 4. november under overskriften ”Vaskulær forebyggelse. Før, nu og i fremtiden”. Det sker klokken 14.00 på Regionshospitalet Viborg i mødelokale 21-22. Alle – også pressen - er hjerteligt velkomne.

Fakta:

  • Regionshospitalet Viborg er i regionens hospitalsplan udpeget til at varetage karkirurgi som særligt udviklingsområde / spidskompetence.
  • I Region Midtjylland er det karkirurgiske speciale alene repræsenteret på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg.
  • Karkirurgisk Afdeling i Viborg behandler karkirurgiske patienter fra hele den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland og har siden 2006 haft en forskningsmæssig tilknytningsaftale til Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.
  • Jes S. Lindholt er 48 år og bor i Viborg. Medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1990. Speciallæge i karkirurgi i 2003.
  • Ph.d. i 1998. Dr.med. i 2010 på afhandlingen ”Abdominal aortic aneurysms. Screening and prognosis”.
  • Siden 2004 overlæge på Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg – halvdelen af arbejdstiden som forskningsoverlæge i Karkirurgisk Afdelings forskningssektion og tilknyttet et lektorat ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
  • Den seneste tid har Jes S. Lindholt været forskningsoverlæge på fuld tid – frikøbt af sine kliniske forpligtelser af et stort, internationalt EU-finansieret forskningsprojekt, FAD – Fighting Aneurysmal Disease, som han er centralt placeret i. Karkirurgisk Afdelings forskningssektion leverer bl.a. data til FAD fra ”The Viborg Vascular (VIVA) Screening Trial”, som omfatter 50.000 mænd i Region Midtjylland i alderen 65-74 år. Halvdelen er blevet undersøgt for udposning på legemspulsåren, åreforkalkning i benene og forhøjet blodtryk. Den anden halvdel har været kontrolgruppe for projektet.

Foto af Jes Lindholt til download. Kan frit benyttes mod kreditering.
Foto: Regionshospitalet Viborg