Fusionen mellem kvindeafdelingerne i Silkeborg og Viborg er godt undervejs, og inden længe vil de fødende fra Silkeborg Kommune skulle til Regionshospitalet Viborg for at føde.01-07-2011

Hen over sommeren vil de fødende fra Silkeborg Kommune dog fortsat kunne føde på Regionshospitalet Silkeborg. Men fra onsdag den 10. august kl. 8.00 vil der ikke komme flere fødende ind til hospitalet i Silkeborg. Det betyder, at det sidste barn, der kommer til verden på fødeafdelingen i Silkeborg, formentlig vil blive født den 10. august.

Den 15. august lukker kvindeafdelingen (Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling) på Regionshospitalet Silkeborg officielt ned. Fra den dato kommer alle indlæggelser og al akut behandling af kvindesygdomme også til at foregå i Viborg.

Gradvis nedlukning i uge 32
Uge 32 vil være en uge, som afdelingen i Silkeborg benytter til gradvist at lukke ned frem mod den 15. august. De kvinder, der har født eller er indlagt på afdelingen i Silkeborg, vil så vidt muligt blive afsluttet i løbet af ugen. Sidst på ugen vil indlæggelserne forgå i Viborg for at undgå, at patienterne skal skifte hospital midt i deres indlæggelse.

Alle kvinder, der har en tid i gynækologisk ambulatorium på Regionshospitalet Silkeborg efter den 15. august, vil modtage et nyt brev fra Kvindeafdelingen.

Aktiviteter i Silkeborg efter 15. august
Selv om kvindeafdelingerne i Silkeborg og Viborg fusionerer med base på Regionshospitalet Viborg, vil kvindeafdelingen fremadrettet have en del aktivitet på Regionshospitalet Silkeborg.

- Gynækologisk ambulatorium - mandag til torsdag

- Dagkirurgi

- Obstetrisk ambulatorium med nakkefolds- og misdannelsesskanning - dagligt

- Jordemoderkonsultation.

I forbindelse med fusionen mellem Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Silkeborg og kvindeafdelingen i Viborg vil de fødende fra Skanderborg Kommune efter den 10. august blive visiteret til fødsel i Horsens, mens fødende fra Favrskov Kommune visiteres til Randers.


Afdelingsledelsen i kvindeafdelingen på RH Viborg og RH Silkeborg - fra venstre: oversygeplejerske Inge Lise Hermansen, ledende overlæge Richard Farlie og chefjordemoder Karen Marie Nielsen.