93 procent af de indlagte patienter på Regionshospitalet Viborg, Skive og 95 procent på Regionshospitalet Silkeborg har sammenlagt et positivt indtryk af deres indlæggelse. 97 procent af de ambulante patienter melder om et positivt indtryk af deres behandlingsforløb i Viborg, Skive og 96 procent for Silkeborg.

17-05-2011

Det er de overordnede resultater af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2010. Undersøgelsen offentliggøres tirsdag den 17. maj 2011.

- Mellem 94 og 96 procent af patienterne fortæller, at de blev hjulpet med det, de kom til os for. Alle svar ligger som minimum på niveau med landsgennemsnittet. En del svar ligger over landsgennemsnittet, men ingen under. Desuden kan vi glæde os over, at der kan spores fremgang på flere områder i forhold til sidste års LUP. Det fortæller os, at afdelingerne tager svarene fra patienterne alvorligt og bruger dem konstruktivt i deres arbejde med at udvikle kvaliteten i undersøgelse, pleje og behandling, siger cheflæge Christian Møller Nielsen på hospitalsledelsens vegne.

- Samlet set er det et flot resultat, men der er selvfølgelig stadig områder, som skal forbedres. Afdelingerne skal fx blive bedre til at udlevere skriftlig information om behandlingen, og kontaktpersonordningen kan forfines. Endvidere er vi for dårlige til at informere om eventuel ventetid, når patienterne møder til ambulant undersøgelse, fortsætter Christian Møller-Nielsen.

Trods de overvejende positive tilbagemeldinger fortæller patienterne også i deres svar og kommentarer om konkrete forbedringsmuligheder.
- Vi vil selvfølgelig tage bestik af både ros og ris fra patienterne, ikke mindst i det forestående arbejde med at fusionere hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive, så patienterne oplever det som en fordel. Det ligger os meget på sinde at kunne give patienterne tilbud, som matcher deres behov og rimelige forventninger, siger chefsygeplejerske Tove Kristensen.

Se svar på nogle af de centrale spørgsmål i undersøgelsen:
Indlagte patienter
Ambulante patienter

Se de overordnede rapporter på hospitalsniveau:
Indlagte patienter - Viborg, Skive
Indlagte patienter - Silkeborg
Ambulante patienter - Viborg, Skive
Ambulante patienter - Silkeborg

Fakta om LUP i Viborg, Silkeborg og Skive
I undersøgelsen indgår udtrukne patienter, indlagt i perioden 23. august til 31. oktober 2010. For de ambulante patienter var perioden lidt kortere, nemlig 23. august til 3. oktober 2010.

2499 indlagte patienter på Viborg, Skive blev udtrukket, og 1494 (60 procent) svarede på 28 konkrete spørgsmål. De tilsvarende tal for Silkeborg er 815 udtrukne og 589 svar (72 procent).

4468 ambulante patienter på Viborg, Skive blev udtrukket, og 2742 (61 procent) svarede på 29 konkrete spørgsmål. De tilsvarende tal for Silkeborg er 1426 udtrukne og 860 svar (60 procent).

Patienternes svar i LUP kan ses på hospitalsniveau, på afdelingsniveau og på afsnitsniveau. Desuden er det muligt at trække linjer fra år til år, så patienternes tilbagemeldinger på konkrete forandringer bliver synlige.

Hammel Neurocenter, som er en del af Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive, deltager ikke i LUP. Patienternes mening kommer i stedet frem i rapporten "Hvad mener patienter og pårørende om Regionshospitalet Hammel Neurocenter". Rapporten for 2010 kan ses på denne hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-silkeborg.dk/afdelinger/hammel+neurocenter/downloads/rhn+rapporter