Bodil Bjørnshave Noe (51) skal de næste tre år forske på Vestdansk Center for Rygmarvsskade på Regionshospitalet Viborg. Det sker som et led i en stilling som adjunkt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

06-01-2012

Hent pressemeddelelse (pdf)
Hent foto af Bodil Bjørnshave Noe (jpg)
Foto: Regionshospitalet Viborg

Forskerstillingen til Bodil Bjørnshave Noe er et led i samarbejdet om klinisk forskning mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Bodil Bjørnshave Noe skal bruge 80 % af sin arbejdstid på klinisk forskning på Regionshospitalet Viborg, mens hun i den resterende del skal undervise og vejlede på universitetet.

Den kliniske forskning vil primært forgå på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Her genoptrænes og rehabiliteres patienter fra hele Vestdanmark efter skade på rygmarven fx lammelser. På centret skal hun frem mod udgangen af 2014 være med til at udvikle og sætte yderligere fokus på forskningen på stedet.

- Det er planen, at jeg skal være med til at forske fx i forskellige måder at organisere rehabiliteringen på. Det kunne være at undersøge, om genoptræning i eget hjem i kombination med indlæggelse på centret kan give patienterne et endnu bedre udbytte af rehabiliteringen. Ernæring og overvægt er et andet forskningsfelt, som centret gerne vil bidrage med mere forskningsbaseret viden om. Det har vist sig, at en stor andel af patienterne bliver overvægtige, efter de er blevet rygmarvsskadet, forklarer Bodil Bjørnshave Noe.

Udvikling af forskning inden for rygmarvsskader
Forskningen forventes at være i et tæt samarbejde med Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, hvor der allerede foregår omfattende forskning. Samtidig er der mulighed for at knytte tættere forskningsmæssige bånd til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hvor der også er stor forskningsaktivitet inden for rehabilitering.

Bodil Bjørnshave Noe forsvarede i sommeren 2011 sin ph.d.-afhandling netop inden for rehabilitering. Det omhandlede rehabilitering af patienter med kronisk lungesygdom.

- Min forskningsinteresse er bl.a. organisering og effekt af patienters rehabilitering, og som ph.d.-studerende på Regionhospitalet Horsens har jeg fået en værdifuld erfaring netop inden for rehabilitering og projektledelse generelt. Med forskningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i samarbejde med Center for Sygeplejeforskning Viborg får jeg igen mulighed for at forske tæt på patienternes hverdag, forklarer Bodil Bjørnshave Noe.

Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Viborg og Hammel Neurocenter er en del af, forventer, at forskningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade vil blive udbygget så meget de kommende år, at der kan etableres en egentlig forskningsenhed på stedet med ansættelse af professor og en række ph.d.-studerende, så centeret med tiden kan blive en såkaldt ”universitetsklinik”.

Om Bodil Bjørnshave Noe
Bodil Bjørnshave Noe er uddannet sygeplejerske. Hun har den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand.scient.san.) fra Aarhus Universitet og er ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Som sygeplejerske har hun været ansat på intensivafdelingen i Skejby. Hun har undervist på sygeplejeuddannelsen i Aarhus og har været ansat som sundhedsfaglig konsulent i Det Nationale Indikatorprojekt og i strategiafdelingen på Skejby Sygehus. Senest har hun været ansat på Marselisborgcentrets forskningsenhed for rehabilitering.

Hun bor i Rødding øst for Viborg sammen med sin mand Egon Noe og børn.