Hospitalerne i Danmark får i disse år vurderet kvalitetsniveauet og arbejdet med kvalitet i dagligdagen. Lever et hospital op til kravene, får det stemplet "Akkrediteret". Den status har Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive nu fået.

03-01-2012

I marts sidste år finkæmmede et hold af særligt uddannede sundhedsfaglige personer (eksterne surveyors) hospitalerne i Viborg og Skive. Dengang blev de to hospitaler indstillet til at blive ”Akkrediteret med bemærkninger”.

Siden da har der været arbejdet med de forhold, der gav anledning til bemærkninger. I slutningen af 2011 indsendte hospitalerne dokumentation for, at der var fulgt op og ændret på de områder, hvor der var bemærkninger.
Dokumentation har IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) fundet tilfredsstillende. Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive er derfor nu ”Akkrediteret” – uden bemærkninger.

- Arbejdet med opmærksomhedspunkterne er foregået som led i det daglige kvalitetsarbejde, og vi har sendt dokumentation til IKAS, som viser at vi opfylder standarderne fuldt ud, siger kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort.

Den opfølgning, der er lavet, siden det eksterne survey, handler blandt andet om datering af instrukser, lige som der er lavet en plan for beredskabsøvelser.
De fleste bemærkninger omhandlede administrative forhold og havde ikke direkte betydning for patientsikkerheden, men derfor skal det alligevel være i orden.

- Arbejdet med kvalitet er ikke kun noget, der finder sted, når et survey står for døren. Det er noget, vi har fokus på hele tiden, og som er en integreret del af vores måde at arbejde på, og det er ekstra lærerigt, når vi bliver evalueret af nogen udefra, siger Charlotte Hjort.

Hospitalernes akkrediteringsstatus gælder frem til marts 2014, hvor der igen kommer eksterne surveyors og sætter kvaliteten under lup.
Til den tid er det Hospitalsenhed Midt (regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive), der skal akkrediteres som samlet hospitalsenhed.

Yderligere oplysninger:
Kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort,
Hospitalsenhed Midt, 
tlf. 7844 1301 

Cheflæge Christian Møller-Nielsen,
Hospitalsenhed Midt,
tlf. 7844 1003