Regionshospitalet Viborg har i dag modtaget en skoleklasse med 26 børn og to voksne fra Sølystskolen i Silkeborg - alle har i større eller mindre grad været udsat for røg efter brand i et undervisningslokale. Ingen har kritiske skader eller forbrændinger.

21-05-2012

Efter observation eftermiddagen i gennem og prøvesvar, der ikke indikerer komplikationer, er 26 af de 28 blevet udskrevet fra hospitalet. To af eleverne er fortsat indlagt til oberservation.

Kort efter middag kom de første elever til Skadestue/Modtagelsen på Regionshospitalet Viborg. Ca. en time senere havde alle været tilset af læger og andet fagpersonale.

- Stort set alle har været udsat for røg, men de har det efter omstændighederne godt, og ingen er blevet forbrændte, forklarer koordinerende overlæge Flemming Hansen fra Skadestue/Modtagelsen på Regionshospitalet Viborg.

Alle fra skoleklassen har fået behandling med ilt. Herudover er der taget blodprøver for at vurdere, om der er tale om kulilteforgiftning. Alle har også fået lavet EKG (elektrokardiogram) for at sikre, at der ikke er hjertepåvirkninger.

To elever havde ikke været udsat for røg, men de kom til hospitalet sammen med de øvrige elever for at holde sammen på klassen efter oplevelsen.

Yderligere oplysninger:
Kommunikationschef Lene Christensen, Hospitalsenhed Midt: 7844 1111 / 5183 6020