Fusion og besparelser har ikke trukket ned på det positive indtryk, en indlæggelse eller et ambulant behandlingsforløb efterlader blandt Hospitalsenhed Midts patienter.


03-05-2012

95 procent af de indlagte patienter og 96 procent af de ambulante har et virkelig godt eller godt samlet indtryk af indlæggelsen eller det ambulante behandlingsforløb på hospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive. Sådan lyder det overordnede resultat af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011, som offentliggøres i dag, 3. maj 2012.

- Vi har været spændte på at få resultaterne af LUP. 2011 var et år med svære udfordringer, først og fremmest pga. store besparelser og mange strukturændringer i kølvandet på fusionen. Det er flot, at personalet har formået at holde patienternes tilfredshed intakt under disse forhold. Så vi sender omgående patienternes roser videre til frontpersonalet og deres ledere, siger hospitalsledelsen i en kommentar til LUP 2011.

Patienterne har i LUP givet svar på godt 30 konkrete spørgsmål. Svarene fra de ambulante patienter ligger over landsgennemsnittet for syv spørgsmål - og resten på landsgennemsnittet. Også fra de indlagte ligger svarene over landsgennemsnittet for syv spørgsmål - resten på landsgennemsnittet bortset fra ét.

- På landsplan svarer 89 procent af de indlagte patienter, at de er trygge ved at skulle hjem. Her ligger Hospitalsenhed Midt under gennemsnittet med 87 procent. Det vil vi naturligvis lægge os i selen for at rette op på, lover hospitalsledelsen.

97 procent af de indlagte og 98 procent af de ambulante patienter vurderede, at de ansatte var gode til deres fag. Og 95 procent tilkendegav, at de fik hjælp til det, de henvendte sig med. Men LUP viser også områder, der kan arbejdes med. Fx er det kun fire ud af fem patienter, der oplever at have en kontaktperson. Til gengæld har de patienter, der oplever at have en kontaktperson, stort set kun godt at sige om ordningen. 97 procent af de indlagte og 99 procent af de ambulante svarer virkelig godt eller godt.
På samme måde svarer 69 procent af de indlagte og 73 procent af de ambulante, at de har fået skriftlig information. Men henholdsvis 97 og 98 procent vurderer, at den skriftlige information var virkelig god eller god.

- Disse forhold er noget af det, hospitalsenhedens centre og afdelinger skal forholde sig til i opfølgningen af LUP. Håndtering af fejl og information om livsstilens betydning for helbredet er også blandt de emner, patienterne siger, vi kan blive bedre til. Det lytter vi til, siger hospitalsledelsen.

Fakta:
2937 patienter, der var indlagt i perioden 8. august til 30. oktober 2011, fik efter lodtrækning et spørgeskema med 31 spørgsmål. Der indkom 1867 svar (64 procent).
Undersøgelsesperioden for de ambulante patienter var lidt kortere - 8. august til 2. oktober 2011. 5020 patienter fik et spørgeskema med 32 spørgsmål. 3030 svarede (60 procent).

Patienternes svar kan ses helt ned på afsnitsniveau, og mange patienter har benyttet lejligheden til at tilføje personlige kommentarer.

Som tidligere år indgår Regionshospitalet Hammel Neurocenter ikke i LUP, da centret har sin egen patientundersøgelse.

Se også pressemeddelelse om LUP 2011 fra Region Midtjylland. Herfra er der link til pressemeddelelser fra de øvrige hospitaler i regionen.

LUP-rapport 2011 for de indlagte patienter på Hospitalsenhed Midt kan ses her.
LUP-rapport 2011 for de ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt kan ses her.