Efter lukningen af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling i Silkeborg sidste år har i alt 716 kvinder fra Silkeborg Kommune født i Viborg. Kvindeafdelingen i Viborg har undervejs haft stort fokus på at beholde en lang række tilbud til gravide og gynækologiske patienter i Silkeborg.

31-08-2012

I august sidste år lukkede Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Regionshospitalet Silkeborg som en del af Region Midtjyllands omstillingsplan.
I den forbindelse blev blandt andet fødsler fra Silkeborg Kommune flyttet til Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

Positive tilbagemeldinger
I det år, der er gået siden da, har 716 kvinder fra Silkeborg Kommune født i Viborg, og på Kvindeafdelingen er indtrykket, at kvinderne generelt har en god oplevelse af at føde i Viborg.
- Vi har fået positive tilbagemeldinger fra kvinder fra Silkeborg, der har født her. De har skullet vænne sig til at tænke i en ny retning, og det er vores oplevelse, at de hurtigt mentalt har indstillet sig på, at de skal føde i Viborg. Det handler meget om tryghed, når man skal føde, og det gør vi meget ud af at skabe, forklarer Karen Marie Nielsen, chefjordemoder på Kvindeafdelingen i Viborg.
Den øgede afstand til fødestedet har ikke fået flere kvinder til at føde hjemme – tværtimod.
- Antallet af hjemmefødsler har ligget stabilt på samme niveau som normalt – rent faktisk har det været svagt faldende, så vi har ikke oplevet, at flere kvinder fra Silkeborg har valgt at føde hjemme, fastslår Karen Marie Nielsen.

Stadigvæk mange tilbud i Silkeborg
Udover fødsler er også gynækologiske sygdomme hos kvinder i alle aldre en stor del af afdelingens opgave. Både inden for graviditet/fødsel og gynækologi har Kvindeafdelingen bevaret adskillige funktioner i Silkeborg. Det betyder, at gravide fra Silkeborg ikke skal køre længere end tidligere, når de skal til jordemoder eller scanning.- Hvis man har en helt normal graviditet uden komplikationer eller særlige behov undervejs, så behøver man faktisk ikke komme på hospitalet i Viborg, før den dag man skal føde, siger Karen Marie Nielsen.
Blandt andet ultralydsscanning af gravide, jordemoderkonsultation, hørescreening af nyfødte og undersøgelser i gynækologisk ambulatorium foretages fortsat i Silkeborg. I løbet af efteråret udvides funktionerne i Silkeborg med tilbud om fødselsforberedelse og barselsambulatorium.

Specialister står for undersøgelserne
Også inden for gynækologien er der fortsat masser af aktivitet i Silkeborg.
- Der er konsultationer og undersøgelser fem dage om ugen. Derudover er der én dag om ugen, hvor der foretages gynækologiske indgreb i Dagkirurgisk Afsnit i Silkeborg. Så der er stadigvæk rigtigt mange ting, som man ikke behøver at køre til Viborg efter, forklarer Inge Lise Hermansen, oversygeplejerske på Kvindeafdelingen.
Alle undersøgelser varetages af specialister, der har delt funktion mellem hospitalerne i Silkeborg og Viborg.
- Vi fungerer som én personalegruppe i afdelingen, og så er der medarbejdere, som på skift varetager undersøgelser og konsultationer i Silkeborg. Så på den måde er det det samme tilbud på begge hospitaler, da det er specialister fra det brede opgavekompleks i Viborg, der også står for funktionerne i Silkeborg, understreger ledende overlæge på Kvindeafdelingen, Richard Farlie.

Hent pressemeddelelse (pdf) her

Hent fotos i høj opløsning nedenfor.
Billeder kan frit anvendes til redaktionel omtale i forbindelse med pressemeddelelsen med kreditering: Hospitalsenhed Midt):

Ultralydsscanning
Nyfødt baby