En frivillig rådgiver fra Hjerteforeningen har fået fast træffetid på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive. Det er de første hospitaler i landet, der begyndte ordningen, hvor rådgiveren deler ud af sine erfaringer som hjertesyg. Målgruppen er hjertepatienter med tilknytning hospitalerne. 


Annette Fenger (til højre) er Medicinsk Afdelings tovholder i forhold til rådgiverordningen. Gitte Kalmer (til venstre) er en af Hjerteforeningens rådgivere, der hver tirsdag fra 9.30 - 12.30 er til rådighed for hjertepatienter og pårørende. De er fotograferet i Hjertemedicinsk Afsnit M27's opholdsområde, som er rådgivernes "hovedkvarter" i på Regionshospitalet Viborg. Foto: Regionshospitalet Viborg - klik på foto for at downloade.

21-08-2012

Hent pressemeddelelse som pdf

Det professionelle behandler- og plejepersonale kan give hjertepatienten information om alt, hvad der hører til undersøgelse, behandling, genoptræning og forebyggelse af hjertesygdom. Men eksperterne kommer let til kort, hvis patienten vil vide noget om, hvordan det er at være hjertesyg.

Netop dette skal en ny aftale mellem Hjerteforeningen og Medicinsk Afdeling på regionshospitalerne i Viborg og Skive råde bod på. Aftalen går i korthed ud på, at Hjerteforeningen stiller frivillige rådgivere (en primær og en vikar) til rådighed for hjertepatienterne på de to hospitaler, som til gengæld stiller lokaler og faglig backup til rådighed for rådgiveren en fast dag om ugen i Viborg og en gang hver 14. dag i Skive.

Først i Danmark
Aftalen, som er den første af sin art mellem Hjerteforeningen og et hospital, forfølger det fælles mål at komme patienterne i møde med nuanceret information - 360 grader rundt - så de får det bedste grundlag for at mestre en god tilværelse med hjertesygdom som følgesvend. Siden april har godt 30 patienter takket ja til en samtale med en frivillig rådgiver.

Rådgiverne er tilknyttet Hjerteforeningen som frivillige / rådgivende patienter, der på egen krop har prøvet, hvordan det er og føles at blive og at være hjertesyg. Med udgangspunkt i egne oplevelser tilbyder de patienterne en uformel snak om at være hjertesyg - lytter, deler ud af egne erfaringer på en praktisk og respektfuld måde.

- Rådgiverne går ikke i dialog med patienten om emner, der vedrører det sundhedsfaglige, fx undersøgelse og behandling. Det tager vores læger og sygeplejersker sig af, og der er en klar skillelinje mellem vores arbejde på hospitalet og rådgiverens, forklarer
klinisk udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Fenger fra de to hospitalers fælles medicinske afdeling.

Nærhed og let adgang er vægtet højt. Mange patienter kan komme i kontakt med en rådgiver, når de alligevel opholder sig på hospitalet, så de ikke skal af sted en ekstra gang. Desuden kan patienten henvende sig til hjerteambulatoriets sekretær, hvis der skal bestilles tid til en samtale med rådgiveren. Patienten kan om ønsket komme anonymt til rådgiveren, som har tavshedspligt. Patienten er velkommen til at tage en pårørende med til samtalen. Der tilbydes maksimalt tre samtaler.

I takt med fremtiden
Hjerteforeningen bidrager til ordningen med pjecer og opmærksomhedsskabende information. Desuden tilbyder Hjerteforeningen coaching til rådgiverne, hvis der skulle blive behov for det efter svære samtaler. Dagligdags-problemer løser rådgiveren i samarbejde med nærmeste afdelingssygeplejerske på hospitalet. Og i øvrigt sørger pleje- og behandlerpersonalet på de to hospitaler for at gøre patienterne opmærksomme på tilbuddet.

- Flere hjertesyge og færre hospitalssenge udfordrer både patienten og sundhedsvæsenet. Der skal udvikles nye og nære tilbud, så patienterne kan lære at klare mere selv. Ordningen med frivillige hjerterådgivere skal ses i dette perspektiv. Jeg vil tro, at ordningen med fordel kan udbredes til andre grupper af patienter med kroniske sygdomme, forklarer Annette Fenger.

Regionshospitalerne i Viborg og Skive evaluerer patientrådgiver-ordningen sammen med Hjerteforeningen til december.

Yderligere oplysninger
• Oversygeplejerske Bente Dam, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg: 7844 7011 / 2213 4390
• Overlæge Ib Chr. Klausen, Hjertemedicinsk Afsnit, Regionshospitalet Viborg: 7844 7043 
• Klinisk sygeplejespecialist, Annette Fenger, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg: 7844 7112 (kontakt til den frivillige rådgiver fra Hjerteforeningen)