Peter Toft er den nye anæstesiolog i centerledelsen på Center for Planlagt Kirurgi.

25-07-2012

Peter Toft starter i Silkeborg 1. november. Sammen med ortopædkirurg, ledende overlæge Søren Søndergaard Mikkelsen og oversygeplejerske Mette Fjord Nielsen får han ledelsesansvaret for centrets daglige drift og udvikling, herunder ledelse af centrets 575 medarbejdere.
Peter Toft afløser ledende overlæge Jens Jørgen Daugaard, som efter eget ønske fortsætter som overlæge med kliniske opgaver i centret.

Peter Toft er 57 år. Han blev speciallæge i anæstesiologi i 1994 og har uddannet sig bredt inden for specialet, som bl.a. omfatter narkose, smertebehandling og intensiv behandling af kritisk syge patienter. Fra 1998 til 2007 var han overlæge på Anæstesiologisk Afdeling ved det daværende Århus Kommunehospital. Herefter fulgte knap tre år som klinikchef på Aabenraa Sygehus' anæstesiologiske afdeling, inden han i 2010 blev ansat som ledende overlæge på Anæstesi- og Operationsafdelingen ved Hospitalsenheden Horsens. Peter Toft kommer dermed til Silkeborg med en solid ballast, der foruden den lægefaglige ekspertise også omfatter erfaring med personaleledelse, strategisk og faglig udvikling samt aktivitets- og budgetstyring. Sidst, men ikke mindst, kommer han med et stort kendskab til Region Midtjyllands sundhedsvæsen.

Center for Planlagt Kirurgi er endnu en ung organisation under udbygning og udvikling - etableret som led i Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012. Ortopædkirurgi og anæstesiologi er smeltet sammen til én enhed - den første af sin art i landet og regionens største inden for planlagt kirurgi. Centret har i 2011 overtaget en række operationer med kort ventetid fra friklinikkerne i Brædstrup, Ringkøbing og Grenaa. Andre funktioner og klinikker hører under Center for Planlagt Kirurgi, bl.a. Akutklinik og akutlægebil.

Netop en organisationsstruktur som denne har motiveret Peter Toft til at søge den ledige stilling som ledende overlæge:
- Jeg er meget glad for min nuværende stilling. Men muligheden for at blive en del af centerledelsen med ansvaret for at lede og motivere medarbejderne og deltage i den betydelige omstilling, der vil ske de kommende år med yderligere styrkelse af den planlagte kirurgi - det kunne jeg ikke sige nej til, siger han.

Peter Toft bor aktuelt i Århus sammen med sin hustru og datter og har desuden to voksne børn.

Fakta om Center for Planlagt Kirurgi:

  • Centret rummer foruden en lang række klinikker to ortopædkirurgiske sengeafsnit med i alt 45 senge og et intensivt afsnit med otte senge, hvoraf de fire drives i tæt samarbejde med Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
  • Centret råder over i alt 10 operationsstuer.
  • Centret udfører hvert år cirka 4500 operationer - herunder 2500 som dagkirurgi uden indlæggelse.
  • Centrets budget er på 236 mio. kroner årligt.
  • Centrets 575 medarbejdere fordeler sig på 450 fuldtidsstillinger.