Forskningsresultater fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter kan bane vejen for bedre og mere individuel genoptræning, fx efter blodprop i hjernen.

06-09-2012

Nye metoder til MR-skanning kan vise sig at give hjerneskadede patienter helt nye muligheder i deres genoptræning. Det vurderer forskere fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, efter at de i samarbejde med kolleger fra Oxford har undersøgt tre skanningsmetoder, der på forskellig vis medvirker til at kortlægge hjernens funktion. I dette arbejde er det lykkedes forskerne at vise aktivitet i hjernedele, som de ellers ikke har kunnet opfange signaler fra med de skanningsmetoder, der har været kendt og brugt de seneste 20 år.

- Forhåbentlig kan de nye skanningsmetoder være med til at øge lægevidenskabens forståelse af hjernens muligheder for at blive genoptrænet efter hjerneskade - og dermed bane vej for bedre og mere individuel genoptræning af patienterne, siger læge, ph.d. Jakob Blicher. Han er hovedforfatter på en artikel, som det dansk-engelske forskerteam har skrevet om deres resultater. Artiklen er netop publiceret i tidsskriftet Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism.


Læge, ph.d. Jakob Blicher.

Jakob Blicher fortæller, at det har været kilde til undren og hovedbrud hos hjerneforskere i flere år, at man ofte har stået i en situation, hvor der ikke har været sammenhæng mellem skanningsresultaterne og den hjerneskadede patients funktionsevne. I videnskabelige studier er der eksempler på, at det med ældre skanningsmetoder ikke har været muligt at registrere hjerneaktivitet hos en hjerneskadet patient, som bevægede sin hånd i skanneren - noget, som ellers ville udløse et tydeligt signal hos raske.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der er i front med højtspecialiseret genoptræning af svært hjerneskadede patienter fra Vestdanmark, er allerede godt i gang med en opfølgende undersøgelse, hvor en gruppe af patienter skannes med de nye metoder i forbindelse med et genoptræningsforløb.

Artiklen, der refereres til: Blicher JU, Stagg CJ, O'Shea J et al. Visualization of altered neurovascular coupling in chronic stroke patients using multimodal functional MRI. J Cereb Blood Flow Metab 2012.