Mandag den 9. januar indviede Anæstesi- og Operationsafdelingen officielt
Dagkirurgi Viborg, der har været åbent for patienter siden 2. januar.

09-01-2012


Indvielsen den 9. januar 2011 foregik i den ene ende af Dagkirurgi Viborgs hvilerum.

Forventningen er, at ca. 280 patienter hver uge kommer gennem Dagkirurgi Viborg. Stort set alle specialer på hospitalet sender patienter til Dagkirurgi Viborg i forbindelse med omlægning til flere ambulante forløb.

Region Midtjylland har bidraget med midler til ombygningen til Dagkirurgi Viborg. Afsnittet har foruden hvilerum med plads til 14 observations-patienter ad gangen skabt plads til samtalerum, omklædningsrum, omklædningsskabe, venterum, ”blok-rum” til blokade-lægning mv.


Hvilerummet med plads til 14 patienter efter operation. Rummet er indrettet med 10 liggestole og 4 senge.

Dagkirurgi Viborg i tidligere ØNH-lokaler
Siden 1. april 2011 har der været arbejdet med planerne om Dagkirurgi Viborg. Regionshospitalet Kjellerup og de fem dagkirurgiske operationsstuer på hospitalet der lukkede i sommeren 2010, og siden da har der manglet plads og rammer til en velfungerende dagkirurgi på Regionshospitalet Viborg.

Rammerne til Dagkirurgi Viborg kom - omend uønsket - da den nu tidligere Øre-, Næse og Halsafdeling i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan flyttede til Regionshospitalet Holstebro og efterlod en ØNH-specialet med en mindre fællesfunktion i Viborg. En funktion, som dog også benytter Dagkirurgi Viborg i forbindelse med mindre operationer.

- Vi var kede af det, da Øre-, Næse og Halsafdelingen skulle lukke som selvstændig afdeling i Viborg. Men når vi ser resultatet af ombygningen i dag, må vi sige, at når det ikke kunne være anderledes, så har vi nu fået mulighed for at skabe rammerne for en velfungerende dagkirurgi til gavn for patienterne, sagde Lars Dahl Pedersen.

Inspiration til den rigtige indretning
Dagkirurgien er nytænkning i indretning og af patientforløb på en måde, så patienterne undgår unødvendig sygeliggørelse, og så patienterne kan komme hjem hurtigst muligt uden unødvendig indlæggelse.

Repræsentanter fra Anæstesi- og Operationsafdelingen bl.a. oversygeplejerske Kim Wierenfeldt Jacobsen og afdelingssygeplejerske Ann Herling har været af sted på konferencer og studiebesøg bl.a. i Horsens og Aarhus for at få inspiration og de helt rigtige idéer til indretning og arbejdsgange. Der har været masser af dialog med de forskellige lægelige specialer, der er lavet tidsstudier, og så har alt været vendt lige fra etiketter til omklædningsskabe.

- Der har været rigtig mange detaljer at tage højde for fx regler i forhold til tøjskifte og de nationale hygiejnekrav, hvis patienter kun er delvist omklædt til operation. Samtidig har vi forsøgt at skabe optimerede forhold for sikker kirurgi med samtalerummene, forklarer Ann Herling, der sammen med anæstesiolog Ahmed Radif har det daglige ansvar på afsnittet.


Billede fra Dagkirurgi Viborg. I baggrunden ses patienternes omklædningsskabe og dørene ind til de to samtalerum.

I det daglige arbejde er det kirurgen, der udskriver patienten. Men i forbindelse med bestemte indgreb kan sygeplejerskerne udskrive inden for en aftalt ramme. Hvis patienten fx har fået lokal bedøvelse eller kun har været i en let rus, udskriver sygeplejersken patienten. Det drejer sig oftest om skopi-patienterne fx koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarm) og gastroskopi (kikkertundersøgelse af mavesæk, spiserør eller tolvfingertarm).

Mere ombygning er allerede i gang
Dagkirurgi Viborg er allerede i gang med at blive ombygget for at skabe endnu bedre forhold for patienterne og skabe mindst mulig tidsspilde. Ved indgangen på 5. etage bliver der den kommende måned skabt et "tjek-in"-sted direkte fra trafikcentret. Her kan patienterne henvende sig, og når det sker, varsler sekretæren den relevante sygeplejerske på Dagkirurgi Viborg.

- Så kan vi i princippet møde patienten på gangen, når de er på vej mod venterummet. Det kræver stor disciplin at få det rigtige flow, så tiden ikke skrider, og patienterne pludselig oplever lang ventetid. Og det, at vi er parate, allerede når de sætter foden indenfor, betyder meget for både arbejdsgangen og patientens tryghed, forklarer afdelingssygeplejerske Ann Bruun Herling.